Avatar

Przepisy BHP oraz Prawo Pracy zawierają wiele przepisów, które pracodawca musi spełnić, aby móc zatrudnić pracownika. Dziś rozwiewamy wątpliwości dotyczące badań dla kierujących samochodami w firmie.

Którzy pracownicy powinni przejść specjalne badania dla kierujących pojazdami?

Wbrew powszechnej opinii, nie tylko pracownicy zatrudnieni na stanowisku „kierowca” powinni przejść specjalistyczne badania lekarskie. Badania takie powinien przejść każdy pracownik, który kieruje pojazdem w ramach wykonywania obowiązków służbowych. Nieistotne przy tym jest, kto jest właścicielem pojazdu: czy pracownik prowadzi samochód służbowy, czy też używa prywatnego samochodu do celów służbowych. Nie ma znaczenia również częstotliwość kierowania pojazdem w celach służbowych – nawet pracownicy, którzy tylko sporadycznie siadają za kierownicą na polecenie pracodawcy, powinni takie badania przejść.

Kiedy te badania powinny być wykonane?

Specjalistyczne badania lekarskie dla kierujących pojazdami powinny być przeprowadzone w ramach badań wstępnych lub badań okresowych. Badanie okresowe może zostać przeprowadzone również przed upływem ważności terminu poprzedniego badania, jeżeli zmieniło się stanowisko pracy lub czynniki ryzyka, występujące na danym stanowisku. Przykładem może być stanowisko asystenta zarządu, którego trzeba będzie skierować ponownie na badania, jeżeli pracodawca rozszerzył obowiązki na tym stanowisku o kierowanie pojazdami w celach służbowych.

Jakie obowiązki ma w tym zakresie pracodawca?

Pracodawca nie musi dokładnie wiedzieć, jakie badania powinien przejść pracownik kierujący pojazdami – pozostaje to w dyspozycji lekarza medycyny pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest jednak to, aby – wystawiając skierowanie na badania wstępne czy okresowe – nie tylko podać nazwę stanowiska, ale również określić czynniki ryzyka występujące na danym stanowisku pracy, zwłaszcza, gdy nie wynika to w sposób oczywisty z nazwy stanowiska. I tak jak dla niektórych stanowisk wpisuje się pracę przed monitorem, podobnie należy umieścić adnotację o kierowaniu pojazdami.