Avatar

Chciałbym sprzedać swój stary sprzęt elektroniczny na aukcji internetowej. Prowadzę działalność gospodarczą w zupełnie innej branży – czy mimo tego, tą sprzedaż trzeba będzie zaliczyć do przychodów z działalności?

Jeżeli przedmioty do sprzedaży były zakupione w ramach działalności gospodarczej (wpisane do księgi podatkowej), wtedy również ich sprzedaż powinna być rozliczona jako przychód z działalności gospodarczej – bez względu na rodzaj tej działalności. Jeżeli jednak przedsiębiorca zamierza sprzedać jakieś używane przedmioty ze swojego majątku prywatnego, wtedy pieniędzy uzyskanych w wyniku tych transakcji nie należy wpisywać jako przychody z działalności.

Sprzedajemy towary na aukcjach internetowych. Kupujący ma do wyboru możliwość zapłaty z góry (przelewem lub poprzez system PayU), bądź za pobraniem. Towary wysyłamy po otrzymaniu zapłaty, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej (która z kolei dostarcza towar bezpośrednio do klienta, a w niektórych przypadkach do paczkomatów). Który dzień to data sprzedaży?

Przepisy podatkowe nie dają przedsiębiorcom precyzyjnych wskazówek, który dzień – w chociażby tak skomplikowanej procedurze dostawy – uznać za datę sprzedaży. W praktyce, w opisanej sytuacji jako najpowszechniejsze przyjęły się dwa rozwiązania:

  • za dzień sprzedaży uważa się dzień, w którym przedsiębiorca otrzymuje na rachunek bankowy wpłatę należności od klienta, która to wpłata jest warunkiem wysyłki towaru;
  •  za dzień sprzedaży uważa się dzień, w którym przedsiębiorca wydaje przesyłkę do transportu przewoźnikowi.

Ważne: warto zdecydować się na jedno rozwiązanie i stosować je konsekwentnie!

Kiedy należy wystawić dowód sprzedaży do zakończonej aukcji?

W zależności od tego, kto jest kupującym w danej transakcji – osoba prywatna czy firma – należy wystawić odpowiedni dokument:

  • jeżeli kupującym jest osoba prywatna (nie prowadząca działalności gospodarczej), należy wystawić paragon fiskalny w dniu zdefiniowanym przez przedsiębiorcę jako data sprzedaży;
  • jeżeli kupującym jest firma, należy wystawić fakturę w terminie maksymalnie do 15. dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym wystąpiła data sprzedaży (praktyczna wskazówka: najlepiej wystawić fakturę również od razu, nie czekając na koniec miesiąca).

Kiedy trzeba wpisać zakończoną aukcję do książki podatkowej i zapłacić podatki?

Przychód z aukcji internetowej wpisujemy do księgi podatkowej pod datą określoną jako data sprzedaży. Pod tą datą również należy dokonać zapisu do rejestru sprzedaży VAT.