W kwietniowym numerze magazynu Harvard Business Review ukazał się artykuł Joli Uździckiej, dyrektor Działu Marketingu, w którym opisywany jest proces w jaki autorski system ERP Streamsoft Prestiż kształtował się na przestrzeni lat i w jaki sposób umożliwia rozwój wielu firm produkcyjnych, wspierając je w sposobie zarządzania, w zakresie podejścia do realizacji procesów i sposoby myślenia o nich.