Dokładnie 16 kwietnia 2014 w Warszawie odbędzie się konferencja „Arena produkcji 2014”.

Streamsoft został jej partnerem i podczas spotkania będzie miał swoje stoisko, przy którym będzie można dowiedzieć się więcej na temat oferowanych przez nas rozwiązań do zarządzania firmą i produkcją.

Konferencja stanowi platformę wymiany doświadczeń na temat najnowszych rozwiązań i możliwości w obszarze zarządzania produkcją oraz narzędzi i metod wspierających najważniejsze procesy operacyjne w fabryce – optymalizujące ich działanie, w efekcie zwiększające ich rentowność.

Uczestnikami konferencji będą menedżerowie zakładów produkcyjnych odpowiedzialni za zarządzanie systemami produkcyjnymi i otoczeniem zakładu, kierownicy produkcji, supply chain management. Konferencja jest obowiązkową pozycją w kalendarzu menedżerów wysokiego i średniego szczebla firm produkcyjnych.

Zapraszamy!