Streamsoft PRO


Zintegrowany system zarządzania

Streamsoft PRO


Zintegrowany system zarządzania

Moduł Administratora

Moduł Administratora jest aplikacją przeznaczoną do administrowania systemem Streamsoft Prestiż. Instalację przeprowadza się na stanowiskach osób, które będą nim administrować. Moduł umożliwia przydzielenie poszczególnym użytkownikom systemu praw dostępu do firm, modułów, opcji i funkcji. Pozwala określić kompetencje grup operatorów systemu i zakres ich pracy.

Interfejs systemu

Funkcjonalności

 • Tworzenie grup użytkowników systemu
 • Przydzielanie praw dostępu do firm, modułów, opcji, funkcji i klawiszy
 • Zaawansowane filtrowanie i przeszukiwanie praw dostępu
 • Zakładanie nowych firm i użytkowników systemu
 • Konfigurowanie stanowisk, na których przydzielono poszczególne moduły systemu Streamsoft Prestiż
 • Przeprowadzenie reorganizacji bazy danych
 • Archiwizacja i dearchiwizacja bazy danych
 • Konfigurowanie połączenia z serwerem
 • Sprawdzanie spójności bazy danych
 • Konfigurowanie i przeglądanie rejestrów operacji
 • Przeprowadzanie operacji na licencji (zmiana parametrów licencji, odrejestrowanie licencji, pobranie nowego pliku licencji, rejestracja licencji za pomocą kodów licencyjnych)
 • Realizacja zaawansowanych operacji na bazie danych, np. ustawienie parametrów serwera bazy danych, uruchomienie skryptów reorganizacyjnych, itp.

Wycena systemu Streamsoft PRO

Wypełnij formularz i sprawdź koszt wdrożenia systemu Streamsoft PRO w Twojej firmie.

Informacje o firmie

Wielkość firmy (liczba pracowników) Liczba użytkowników systemu

Obszary systemu Streamsoft PRO jakie chcesz wdrożyć w Twojej firmie

Handlowo-magazynowyFinansowo-księgowyKadrowo-płacowyCRM

Podaj dane kontaktowe, na jakie mamy przekazać kalkulację

Nazwa firmy Imię i nazwisko Numer telefonu
Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem: adresu e-mailnumeru telefonu

Obowiązek informacyjny wynikający z RODO:
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany |