Moduł

Handlowo-Magazynowy

Handel i Magazyn

 • obsługa sprzedaży
 • realizacja zakupów
 • zrządzanie magazynami
 • kartoteka kontrahenta
 • współpraca z urządzeniami

Obsługa sprzedaży

Co w praktyce oznacza hasło pełne wsparcie dla procesów sprzedażowych? To tworzenie zamówień na podstawie wcześniejszych ofert lub niezależnie. Ale także m.in. możliwość ich ewidencji za pomocą urządzeń mobilnych oraz szybka i sprawna realizacja – całościowa, częściowa lub hybrydowa.

Cenniki

Tworzone w systemie dla kontrahenta, jak i dla kartoteki, a także dla ich grup. Usprawniają pracę – pozwalają szybko wyłączyć dowolnie wybrane elementy z promocji. Do każdego cennika można także dołączać dowolną dokumentację, np. z potwierdzeniem rabatów dla kontrahenta.

Panel szybkiej sprzedaży

Paragon, faktura lub WZ wystawianie z wykorzystaniem czytnika kodów EAN? Bez wypełniania okienek? Tak! Interfejs narzędzia został zaprojektowany przejrzyście, żeby jego użytkowanie na panelach dotykowych było efektywnym i pozytywnym doświadczeniem!

EDI

Streamsoft PRO wspiera standard EDI dając możliwość elektronicznej wymiany dokumentów między kontrahentami. Parowanie produktów odbywa się na podstawie kodów EAN. Plusy? Szybsza wymiana informacji logistycznej i mniejsza pracochłonność!

Realizacja zakupów

Wsparcie dla całości procesów zakupowych realizowanych w firmach – od zapytań, przez zamówienia, aż po obsługę wydruków etykiet dla produktów. Z wykorzystaniem m.in. indeksów kontrahentów, generatorów zamówień czy umów z dostawcami.

Zamówienia do dostawców

Pracę w tym obszarze ułatwia bezpośredni dostęp do spisu zamówień i podgląd na stany przewidywane uwzględniające te zamówienia. Samo tworzenie zamówień jest wspierane podglądem i podpowiadaniem cen zakupów z kartotek i cenników.

Dokumenty zakupu

Przyjęcia towarów na stan magazynowy? Bezpośrednio z dokumentów! Faktura, faktura importowa, nabycie wewnątrzwspólnotowe, paragon, faktura VAT RR czy faktury tworzone na podstawie dokumentów magazynowych… Pracę ułatwia też możliwość wystawiania wielokrotnych korekt i wprowadzanie dodatkowej wartości zwiększającej cenę.

Zarządzanie magazynami

Kontrola stanów magazynowych? Pewnie, ale nie tylko. W tym obszarze także możliwość przystępnego prowadzenia inwentaryzacji, pełnego opanowania kwestii dokumentów magazynowych czy opakowań zbiorczych produktów. Szeroka możliwość klasyfikacji kartotek towarów wg różnego rodzaju grup towarowych, kodów CN, GTU i PCN. Ale po kolei…

Stany i dokumenty magazynowe

Pełna kontrola stanów i obrotów na wszystkich utworzonych magazynach – w układach ilościowym oraz ilościowo-wartościowym, numery dostaw, terminy ważności i miejsca składowania na kartotekach. Dokumenty magazynowe: WZ, PZ, MM, RW, PW.

Inwentaryzacja

W dowolnym dniu, w układzie kartotekowym wg dostaw, miejsc składowania lub po parametrach dostaw. By ją przyśpieszyć, można zastosować urządzenia zewnętrzne. Jeśli Twój magazyn obsługuje stany logistyczne – system może z nich pobierać informacje.

Opakowania zbiorcze

Rejestracja przyjętych i wydanych opakowań, wystawianie odpowiednych dokumentów i kontrola opakowań w kontekście kontrahenta. Streamsoft PRO w pełni wspomaga działania związane z rozliczaniem opakowań zbiorczych i kaucjonowanych.

Kartoteka kontrahenta

Pobieranie danych z GUS, weryfikacja VAT (VIES, Biała lista) w chwili dokonywania transakcji handlowej czy bankowej. Do tego pełna obsługa Mechanizmu Podzielonej Płatności oraz możliwość m.in. anonimizacji danych i ewidencji źródła ich pozyskania z rejestrem otrzymanych zgód.

Współpraca z urządzeniami

Znaczące ułatwienie codziennych czynności i minimalizacja tzw. błędów ludzkich poprzez możliwość integracji – m.in.: kasy i drukarki fiskalne, terminale płatnicze, kolektory danych, panele dotykowe, wagi elektroniczne, drukarki i czytniki kodów kreskowych.

  Pobierz pełny opis modułu Handlowo-Magazynowego

  Wypełnij formularz, a otrzymasz katalog

  Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem:

  adresu e-mailnumeru telefonu