Mariusz Smoliński

Ekspert ds. Technologii, Kierownik ds. Kluczowych Klientów

Mariusz Smoliński

Ekspert ds. Technologii, Kierownik ds. Kluczowych Klientów

Przemysł 4.0 – co to jest?

Przemysł 4.0 (czwarta rewolucja przemysłowa, Industry 4.0) – to koncepcja polegająca przede wszystkim na popularyzacji i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Celem jest transformacja cyfrowa, umożliwiająca przemianę procesów biznesowych przedsiębiorstwa m. in. w zakresie zwiększenia produktywności procesów produkcyjnych.

 

Przemysł 4.0 – nowe technologie

Termin przemysłu 4.0 jest mocno związany z takimi pojęciami, jak uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja, chmura obliczeniowa (ang. cloud computing), inteligentne produkty czy przemysłowy internet rzeczy (ang. internet of things). Trend Przemysłu 4.0 wykorzystuje te – i szereg innych nowych technologii – do cyfryzacji procesów produkcyjnych.

Pełna realizacja koncepcji  ma umożliwić połączenie automatyki przemysłowej i pracy ludzi w procesie inteligentnej produkcji, unowocześniając technologie przemysłu.

Czwarta rewolucja przemysłowa – cele

Przemsył 4.0 wspiera tym samym wprowadzanie zmian, które mają wpływ na bardziej wydajne zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa, dając wymierne korzyści w zakresie bardziej efektywnego wytwarzania nowych produktów (np. smart manufacturing), spełniając pośrednio wymogi klientów w zakresie efektywnej współpracy z firmami produkcyjnymi.

Nowe modele biznesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwami, popularyzowane przez czwartą rewolucję przemysłową, obejmują także zintegrowane systemy IT w zarządzaniu przedsiębiorstwami (m. in. dla firm produkcyjnych), przystosowane do procesowania dużych ilości danych w czasie rzeczywistym.

Przemysł 4.0 – korzyści

Wykorzystanie założeń przemysłu 4.0 wspomaga inteligentne zarządzanie i przynosi przedsiębiorcom wiele korzyści. Przyczynia się do cyfrowej transformacji firm produkcyjnych, wzrostu przychodu i redukcji kosztów. Polepsza zarówno pracę na linii produkcyjnej, jak i w zakresie łańcucha dostaw oraz w ogólnym sterowaniu zasobami przedsiębiorstwa. Procesy biznesowe oparte o zasady transformacji cyfrowej wspomagają analizy danych w czasie rzeczywistym oraz inne procesy pozaprodukcyjne związane z efektywnym zaspokojeniem potrzeb klienta.

Systemy ERP – dla Przemysłu 4.0

Jednym z narzędzi IT jakościowo wspierających proces produkcyjny zgodny z czwartą rewolucją przemysłową są systemy ERP.  Ich wykorzystanie wspomaga proces cyfrowej transformacji w różnych przedsiębiorstwach i wzmacnia działania inteligentnego przemysłu.

System ERP jest przystosowany do pracy na dużych zbiorach danych w czasie rzeczywistym i działa w ramach jednej wspólnej bazy danych. Wspomaga dzięki temu realizację wszystkich procesów biznesowych przemysłu 4.0. Jednocześnie jest to rozwiązanie, które dzięki wspomaganiu pracy poszczególnych obszarów firmy, może wspierać np. procesy inteligentnej produkcji czwartej rewolucji przemysłowej.

Systemy ERP – wsparcie procesów produkcyjnych i logistyki

Taką całościową kontrolę zapewnia system ERP Streamsoft Prestiż. Wyróżnia go m. in. rozbudowany moduł Zarządzania Produkcją, który optymalizuje procesy produkcji – od planowania zapotrzebowania materiałowego i zdolności produkcyjnych, przez tworzenie technologii, harmonogramowanie i śledzenie stopnia realizacji oraz rozliczanie zleceń produkcyjnych, aż po kontrolę jakości. System posiada także nowoczesne autorskie rozwiązanie 2in1 w zakresie Logistyki – moduł desktop + aplikacja mobilna, gwarantujące m. in. optymalizację przyjęć i wydań z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla cyfryzacji biznesu. Wspomaga to np. zarządzanie łańcuchem dostaw i wpisuje się w założenia przemysłu 4.0.

Integracje CAD, MES, nesting

System Streamsoft Prestiż współpracuje z systemami CAD, MES i programami do nestingu. To ważne technologie przemysłu 4.0, wspomagające idee czwartej rewolucji przemysłowej, dzięki którym możliwa w realizacji jest inteligentna produkcja oraz idąca za nią cyfrowa transformacja przedsiębiorstwa.

Integracja z CAD

Integracja z systemami do projektowania brył 3D pozwala na realizację zlecenia bezpośrednio w oparciu o dane pochodzące CAD. Jeżeli w systemie CAD powstały wcześniej rysunki technologiczne, także podlegają one importowi oraz rewizji. Wspiera to szczególnie procesy związane z produkcją jednostkową i małoseryjną, realizującą indywidualne oczekiwania klienta, co jest odpowiedzią na trendy przemysłu 4.0.

nesting

Integracja z programami do nestingu

Integracja taka gwarantuje automatyczną dwukierunkową wymianę danych między systemem ERP a oprogramowaniem do nestingu zgodną z koncepcją przemysłu 4.0. Zachodzi ona na wszystkich kluczowych dla procesu produkcyjnego poziomach: stany magazynowe, zapotrzebowanie na detale do nestingu, wygenerowanie zlecenia na rozkrój i jego automatyczne rozliczenie po zakończonym procesie cięcia.

Integracja z MES

Integracja z MES umożliwia bieżącą kontrolę nad efektywnością maszyn pracujących w ramach danego zlecenia na hali produkcyjnej. Zachodzi to bezpośrednio na panelu produkcyjnym systemu ERP Streamsoft Prestiż – w zgodzie z założeniami przemysłu 4.0. Informacje o pracy na produkcji (w ramach zlecenia) są zatem przekazywane automatycznie, wraz z informacją o postępie zlecenia oraz statusie maszyny.

MES
aplikacja kierownika produkcji

Mobile – rozwiązania przemysłu 4.0

Nowe technologie wspierające czwartą rewolucję przemysłową to także rozwiązania mobilne. Dla przykładu, aplikacja Streamsoft Prestiż ERP mobile udostępnia wybrane dane zebrane w systemie ERP na smartfonie – z systemem Android lub iOS. Jest to gwarancją dostępu do kluczowych informacji z hali produkcyjnej oraz danych sprzedażowych czy działań związanych z obiegiem dokumentacji w czasie rzeczywistym, z dowolnego miejsca. Rozwiązania tego typu są ważnym elementem cyfrowej transformacji przedsiębiorstw.