Danuta Krogul-Kaczorowska

Biuro Rachunkowe SALDO
Świadectwo kwalifikacji nr 34358/02

Danuta Krogul-Kaczorowska

Biuro Rachunkowe SALDO
Świadectwo kwalifikacji nr 34358/02

Szanowni Państwo! Mam pytanie dotyczące wysyłki pliku JPK_VAT. Prowadzę rozliczenia kwartalnie. Czy także JPK będę mógł w takim razie przesyłać do urzędu raz na 3 miesiące? – pisze Pan Antoni

Panie Antoni, zgodnie z art.193a §3 ordynacji podatkowej pliki JPK_VAT podatnicy mają obowiązek przekazywać za okresy miesięczne w terminie  do 25-go dnia miesiąca następującego po każdym miesiącu. Ustawodawca nie przewidział możliwości przesyłania informacji JPK_VAT  raz na trzy miesiące dla podatników składających deklaracje VAT-7K za poszczególne kwartały. Termin wysyłania deklaracji VAT pozostaje bez zmian, chyba że podejmie Pan sam decyzję o zmianie okresów rozliczeń na miesięczne.  Dla obsługujących Pana księgowych na pewno będzie to stanowiło pewne utrudnienie: inny termin przesłania JPK_VAT, inny deklaracji VAT-7. Rozumiem jednak chęć utrzymania terminu wpłaty podatku kwartalnie.

Faktury sprzedażowe wprowadzamy do ewidencji zgodnie z datą obowiązku podatkowego i uwzględniamy w ewidencji JPK_VAT za dany miesiąc. Faktury dotyczące zakupów wykazujemy w miesiącu, w którym przysługuje nam prawo do odliczenia. Jeżeli odebraliśmy fakturę w pierwszym miesiącu kwartału, możemy zaewidencjonować  ją również w dwóch kolejnych miesiącach. Sama zasada ewidencjonowania dokumentów zakupów i sprzedaży nie uległa zmianie. Jednak obowiązek przesyłania JPK_VAT  wymusza bieżące ewidencjonowanie operacji w rejestrach, tak aby wypełnić obowiązek raportowania JPK_VAT.