Sebastian Twardoch

Doradca Podatkowy nr 10958

Sebastian Twardoch

Doradca Podatkowy nr 10958

Witam, pytanie. Sprzedawca energii nie wystawił faktury rozliczeniowej za 3 kolejne okresy rozliczeniowe, a wystawił „hurtowo” za 4 okresy. Czy to jest OK w kontekście ustawy o podatku od towarów i usług?

Zgodnie z art. 106 i ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późnzm.) – dalej ustawy o VAT,  faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed:

1) dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi;

2) otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Jednocześnie w przypadku niektórych usług ustawodawca odstąpił od tych obostrzeń i tak, zgodnie z ust. 8 tego artykułu, powyższy przepis (ust. 7 pkt 1) nie dotyczy wystawiania faktur w zakresie dostawy i świadczenia usług, o których mowa w art. 19a ust. 3, 4 i ust. 5 pkt 4 (w tym dostaw energii elektrycznej), jeżeli faktura zawiera informację jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.

Tym samym, jeżeli na fakturach jest okres rozliczeniowy, wówczas sprzedający usługę mógł ją wystawić za 4 miesiące.