Sebastian Twardoch

Doradca Podatkowy nr 10958

Sebastian Twardoch

Doradca Podatkowy nr 10958

Prowadzę działalność gospodarczą w Polsce książka przychodów i rozchodów, mam sprzedaż wysyłkową do krajów UE i poza. Towar zakupuję w Polsce w brutto. Do jednego z tych krajów przekroczyłam limit sprzedaży, Po jej przekroczeniu zobowiązana jestem opodatkować sprzedaż w tym kraju i zapłacić podatek VAT. Jak prawidłowo trzeba to zaksięgować? Czy dochód ze sprzedaży do tego kraju mam rozliczyć w kwocie brutto? Proszę mi wyjaśnić sprawę VAT , w Polsce płace VAT przy zakupie, w kraju dostawy muszę też zapłacić VAT do sprzedanego towaru. W tym kraju nic nie kupuję więc nie mogę nic odliczyć, w Polsce mam za mały VAT żeby odliczyć zakupiony towar. Jak mam zaksięgować zapłacony VAT z kraju UE. Bardzo proszę o wyjaśnienie nurtującego mnie problemu.

pyta Pani Elżbieta

 

Odpowiedź:

W pierwszej kolejności z pytania nie wynika czy jest Pani zarejestrowana do celów VAT. Jeżeli nie to w moim przekonaniu jest to błąd bowiem brak dużej sprzedaży na terenie Polski nie dyskwalifikuje Pani do możliwości odliczenia podatku naliczonego od towarów sprzedawanych poza granicami kraju w ramach sprzedaży wysyłkowej. Jako bowiem wynika z art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT daje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od nabytych towarów i usług wtedy, gdy sprzedaż jest związana z czynnościami wykonywanymi poza terytorium kraju, jeżeli przysługiwałoby mu prawo do odliczenia, gdyby czynności te wykonywał w kraju. Tym samym jeżeli Pani dokonałaby rejestracji do celów podatku VAT wówczas uzyskałaby Pani możliwość odliczenia podatku naliczonego, co skutecznie zrekompensowałoby Pani konieczność zapłaty tego podatku do zagranicznego urzędu skarbowego. Analogicznie w tej kwestii wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 stycznia 2015 r., sygn. IPPP3/443-1034/14-5/JF. Jednocześnie sugeruję w tym zakresie złożenie wniosku o uzyskanie interpretacji indywidualnej w tym zakresie.

W kwestii podatku dochodowego, niestety ustawodawca wprost nie wyłączył z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, „podatku od wartości dodanej” (zagranicznego podatku VAT) a tylko „podatek od wartości dodanej”, w rezultacie dokonując wykładni językowej należałoby uznać, iż przychód do celów podatku dochodowego obejmuje również podatek od wartości dodanej (czyli zagraniczny VAT). Na szczęście MF w interpelacji poselskiej z dnia24 listopada 2005 r. wyjaśniło, że: W polskim systemie prawnym podatek od towarów i usług obowiązujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest odpowiednikiem podatku od wartości dodanej, funkcjonującego w innych państwach Unii Europejskiej. (…) Pojęcie podatku od wartości dodanej obejmuje więc zarówno „podatek od towarów i usług” obowiązujący na terenie Polski, jak i „podatek od wartości dodanej”, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (art. 2 pkt 11), tj. podatek nakładany na terenie innych państw członkowskich Unii Europejskiej, z wyjątkiem polskiego podatku od towarów i usług.

Konkludując zagraniczny VAT („podatek od wartości dodanej”) nie powinien mieć wpływu na podatek dochodowy.