Sebastian Twardoch

Doradca Podatkowy nr 10958

Sebastian Twardoch

Doradca Podatkowy nr 10958

Prowadzę firmę budowlaną w Polsce. Otrzymałem ofertę na terenie Niemiec. Jakie warunki muszę spełnić, aby wszystko było legalnie?

Podatek VAT

O miejscu opodatkowania usług budowlanych przesądza art. 28e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem w przypadku usług związanych z nieruchomościami miejscem świadczenia jest miejsce położenia nieruchomości (zob. art. 28e u.p.t.u.). Usługami związanymi z nieruchomościami są, między innymi, usługi budowlane. A zatem miejsce świadczenia usługi budowy domu będzie w przedstawionej sytuacji znajdować się na terytorium Niemiec. Świadczenie tej usługi nie będzie zatem podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce, lecz w Niemczech. W Polsce świadczenie przedmiotowej usługi polska firma powinna zatem wykazywać w poz. 11 deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D (chyba że zarejestruje się jako podatnik VAT w Niemczech; wówczas jej świadczenia polska firma nie powinna w ogóle wykazywać w składanych w Polsce deklaracjach VAT).

Jeżeli usługi będą świadczone dla osoby fizycznej, wówczas polski podatnik będzie musiał się zarejestrować się do celów VAT na terenie Niemiec (oczywiście z uwzględnieniem wielkości zwolnienia podmiotowego).

Podatek dochodowy

Zgodnie z polsko-niemiecką umową o unikaniu podwójnego opodatkowania w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Niemiec przez polskie przedsiębiorstwo za pośrednictwem zakładu, zyski tego zakładu będą opodatkowane na terenie Niemiec. Przy czym przez zakład należy rozumieć również plac budowy lub prace budowlane albo instalacyjne stanowią zakład tylko wtedy, jeżeli trwają one dłużej niż dwanaście miesięcy.

Jeżeli aktywność polskiego podatnika nie spełni definicji zakładu polskiego podatnika na terenie Niemiec wówczas będzie opodatkowana w całości na terenie Polski.

Ubezpieczenie społeczne

Aby polski podatnik nie podlegał oskładkowaniu z tytułu wykonywania działalności na terenie Niemiec, optymalnie przed wyjazdem powinien uzyskać zaświadczenie A1 w zakresie podlegania składkom na ubezpieczenie na terenie Polski.