Sebastian Twardoch

Doradca Podatkowy nr 10958

Sebastian Twardoch

Doradca Podatkowy nr 10958

Jesteśmy spółką zajmującą się sprzedażą w sieci internetowej. W jaki sposób powinniśmy skorygować VAT i CIT w rozumieniu przepisów obowiązujących od 01.01.2016 w przypadku, gdy klient nie odbiera paczki? Dla wszystkich klientów faktury i paragony wystawiane są w dniu przekazania paczki kurierowi, o ile wcześniej nie nastąpiła zapłata. Do klienta wraz z paczką wysyłamy fakturę.

W przypadku podatku CIT od 2016 r. ustawodawca wyszedł z założenia, iż moment dokonania korekty jest uzależniony od jej przyczyn. I tak, zgodnie z art. 12 ust. 3j ustawy o CIT,  jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub — w przypadku braku faktury — inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

Ponieważ ustawodawca określa wyraźnie i jednoznacznie przesłanki związane z korektą przychodu wstecz (błąd rachunkowy lub inna oczywista omyłka), to powinniśmy korygować przychód podatkowy raczej na bieżąco, z chwilą wystawienia faktury.

Oczywiście — co jest bardzo ważne — przy założeniu, że powstał wcześniej przychód podatkowy oznaczony jako przeniesienie ryzyka związanego z wydaniem towarów na kontrahenta bądź wystawieniem faktury przed wydaniem towaru klientowi.

Jeżeli jednak, w okresie rozliczeniowym o którym mowa powyżej, podatnik nie osiągnął przychodów lub osiągnięte przychody są niższe od kwoty zmniejszenia, to jest on obowiązany zwiększyć koszty uzyskania przychodów o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone przychody (art. 12 ust. 3k ustawy o CIT).

W przypadku podatku VAT przeszkodą do korekty podatku należnego w momencie wystawienia faktury jest art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, z którego jednoznacznie wynika, iż podatnik będzie musiał mieć potwierdzenie odbioru korekty faktury korygującej.

Niestety, ze względu na powyższy problem, spółki z branży e- commerce starają się wystawiać faktury elektroniczne oraz je korygować w ten sposób, jeżeli spółka uzyska:

  1. potwierdzenie doręczenia faktury korygującej do klienta oraz datę tego doręczenia, albo
  2. informację o odrzuceniu wiadomości pocztowej z załączoną korektą przez serwer pocztowy klienta, albo
  3. informację, że wiadomość z załączoną korektą nie została wprawdzie dostarczona, ale serwer pocztowy spółki będzie podejmował kolejne próby doręczenia (aż do otrzymania informacji o doręczeniu lub o odrzuceniu wiadomości pocztowej z załączoną korektą).

O zastosowaniu takiej możliwości korekty podatku należnego wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 15 grudnia 2015 r., sygn. IPPP1/4512-1097/15-2/RK. W związku z tym, w celu uzyskania potwierdzenia właściwego zastosowania, spółka powinna uzyskać potwierdzenie prawidłowego zachowania w drodze interpretacji podatkowej.

Niestety przy ww. wypowiedzi nie analizowaliśmy czy w ogóle powstał przychód podatkowy, czy też obowiązek podatkowy w podatku VAT, bowiem jest to bezpośrednio związane z warunkami umowy między podatnikiem a kontrahentem.