Sebastian Twardoch

Doradca Podatkowy nr 10958

Sebastian Twardoch

Doradca Podatkowy nr 10958

Zwracam się z prośbą o objaśnienie w jakich w rubrykach deklaracji VAT -K7 powinienem księgować dane z wystawionej przeze mnie „faktury VAT odwrotne obciążenie” za usługę budowlaną po stronie sprzedaży, a w jakich po stronie zakupu? Występuję jako podwykonawca, a FV wystawiam netto, bez obciążenie jakąkolwiek stawką VAT.

Zmiany w ustawie o VAT od 01.01.2017 r. wprowadziły sporo zamieszania w zakresie opodatkowania transakcji budowlanych. W zakresie raportowania w deklaracji VAT-7K, usługi budowlane objęte procedurą odwrotnego obciążenia sprzedawca musi wykazać zarówno w okresowej deklaracji VAT-7K) oraz w informacji podsumowującej. W przypadku deklaracji VAT-7K sprzedawca jest zobowiązany do wykazania transakcji w części C w pozycji “Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca)”. Dodatkowo transakcje te powinny zostać wykazane w krajowej informacji podsumowującej VAT-27 w części D — “Informacja o świadczonych usługach do których ma zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy.