Sebastian Twardoch

Doradca Podatkowy nr 10958

Sebastian Twardoch

Doradca Podatkowy nr 10958

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finsnowów zawartymi na stronie internetowej http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/formularze

Formularze elektroniczne mogą być podpisane:

 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub
 • „danymi autoryzującymi” (podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań opartym na danych autoryzujących) na które składają się:
  • Identyfikator podatkowy NIP albo identyfikator podatkowy numer PESEL;
  • Imię (pierwsze);
  • Nazwisko;
  • Data urodzenia;
  • Kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym są składane deklaracje/wniosek albo wartość „0” (zero) w przypadku gdy za rok o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym są składane deklaracje/wniosek nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku.

„Danymi autoryzującymi” nie mogą być podpisywane deklaracje składane przez pełnomocników.

 • podpisem elektronicznym użytkownika na Portalu Podatkowym – dla deklaracji w zakresie PCC, SD, KP wysyłanych z konta podatnika na Portalu Podatkowym,
 • profilem zaufanym ePUAP – wniosek PIT-WZ, oświadczenie PIT-OP, zeznanie PIT-37 i PIT-38, składane od 15 marca 2017 r.”