Rodzina

Jak nanieść w programie Aga kadry i płace nieobecność pracownika w zw. COVID?

Jeżeli pracownik nie bierze opieki na dziecko w całym miesiącu lecz np. na połowę miesiąca i na oświadczeniu wypisane są okresy dni roboczych ponieważ w weekendy nie pracuje to czy zaznaczam okres opieki łącznie z weekendami, aby poprawnie naliczyły się dni…

Więcej Info