Kinga Dziwota

Prezes Zarządu w Biurze Rachunkowym KD SmartOffice

Kinga Dziwota

Prezes Zarządu w Biurze Rachunkowym KD SmartOffice

Witam, moje pytanie dotyczy możliwości dopisania innych osób do mojego ubezpieczenia (pracuję). Czy mogę dopisać do ubezpieczenia dwie osoby z rodziny czy tylko jedną? – Piotr

Do ubezpieczenia zdrowotnego zus, można dopisać dowolną liczbę osób, które są członkami rodziny– ubezpieczenie to jest nieograniczone i nie ma ponoszonych dodatkowych opłat. Proszę pamiętać jednak, że osoby uprawnione do zgłoszenia to: małżonek, rodzice, dziadkowie i dzieci: własne, małżonka, przysposobione, wnuki lub dziecko obce, nad którym sprawujemy opiekę, które nie ukończyło 18 lat, lub do 26 lat-jeśli dziecko nadal się uczy. Chęć zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, powinien pan przekazać do kadr podając PESEL oraz podanie, kim jest dla pana członek rodziny (dodatkowo: adres zamieszkania i stopień niepełnosprawności). Warto też otrzymać od kadr druk zgłoszenia ZUS ZCNA – to w przypadku, gdyby nie widniało jeszcze zgłoszenie, a wizyta u lekarza byłaby np. jutro.

Źródło:
1. na podstawie art. 109 rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72 lub art. 21 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009.
2. na podstawie art. 6a i 6b ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.)