Kinga Dziwota

Prezes Zarządu w Biurze Rachunkowym KD SmartOffice

Kinga Dziwota

Prezes Zarządu w Biurze Rachunkowym KD SmartOffice

Chciałbym się dowiedzieć więcej o korekcie pliku JPK. W jakiej sytuacji muszę ją złożyć? Co jest podstawą do jej składania – pomyłka w dacie? nazwie kontrahenta? adresie, kwocie? Jak ją przygotować? Dziękuję za pomoc! – p. Antoni

Plik JPK jest ściśle powiązany z deklaracją VAT-7/VAT-7K, czyli jeśli wystąpi korekta deklaracji, robimy również korektę pliku JPK.

Korektę robimy w sposób analogiczny do pierwotnego tworzenia pliku, gdzie będą wygenerowane dane odzwierciedlające naszą korektę deklaracji VAT. Tutaj jednak zmieniamy cel złożenia: nie jest to już pierwotny, obowiązkowy plik, a korygujący.

Zwracamy więc uwagę, przy generowaniu pliku JPK, aby nie wystąpiły rozbieżności pomiędzy deklaracją VAT a plikiem JPK, to nie wystąpią powody do korygowania samego JPK.

Wyjątkiem będzie otrzymanie korekty danych formalnych (np. literówka w danych firmowych, adres NIP, które nie spowodują korekty deklaracji VAT, gdyż nie zmienia to kwot na deklaracji).