Kinga Dziwota

Prezes Zarządu w Biurze Rachunkowym KD SmartOffice

Kinga Dziwota

Prezes Zarządu w Biurze Rachunkowym KD SmartOffice

Od znajomych doszły mnie słuchy, że po wejściu w życie przepisów o JPK_VDEK, nie można już rozliczać się kwartalnie z podatku VAT, trzeba przekazywać rozliczenia co miesiąc. Czy to jest prawda? – upewnia się Pan Rafał

Tak zgadza się plik JPK_VDEK likwiduje kwartalne rozliczanie się z VAT, nastąpiło ujednolicenie rozliczania podatku VAT, tj. miesięcznie.