Sebastian Twardoch

Doradca Podatkowy nr 10958

Sebastian Twardoch

Doradca Podatkowy nr 10958

Witam. Postaram się króciutko opisać moje wątpliwości. Mam propozycje pracy na parę miesięcy (na początek) w Niemczech. To się wiążę z własna działalnością w Niemczech. Kiedyś miałem działalność w Polsce i tak się zastanawiam czy nie jest tańszym rozwiązaniem działalność po stronie polskiej, przede wszystkim jeśli chodzi o kwestie ubezpieczenia.Druga wątpliwość jaką mam: czy jest jakiś katalog zapoznania się z tym, jakich robót budowlanych nie może wykonywać firma polska? Mam na myśli uznawanie dyplomów. Jak to wygląda dla firmy remontowej?  – pyta Pan Marek

W kwestii zakresu i wielkości ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego na terenie Niemiec należy uzyskać informację u specjalisty zajmującego się tą tematyką. Natomiast w zakresie polskich przepisów ubezpieczeniowych, to wynikają one z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004. Zakłada ono, iż w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski, polski przedsiębiorca może czasowo wykonywać ją na terenie innego kraju UE (przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące). Wówczas polski przedsiębiorca będzie podlegał polskim składkom na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Jednakże, aby skorzystać z tego uregulowania, należy prowadzić działalność na własny rachunek w Polsce przez co najmniej 2 miesiące przed przeniesieniem tej działalności za granicę (krótsze okresy będą wymagać indywidualnej oceny w konkretnych przypadkach), udokumentować prowadzenie działalności fakturami, rachunkami lub umowami oraz przez cały okres wykonywania działalności za granicą utrzymywać w kraju infrastrukturę niezbędną do podjęcia działalności po powrocie. Jeżeli faktycznie 2 miesiące przed wyjazdem do Niemiec będzie miał Pan założoną działalność gospodarczą, wówczas będzie Pan podlegał polskim przepisom ZUS. Na potwierdzenie takiego faktu będzie musiał Pan uzyskać poświadczenie A1 z ZUS.