Zarząd Spółki Akcyjnej Inter Groclin Auto w Grodzisku Wlkp. podpisał 2 lutego br., umowę na zakup i wdrożenie oprogramowania firmy STREAM soft Sp.J., wspomagającego zarządzanie procesem produkcji. System Zarządzania produkcją zostanie wdrożony również w spółkach zależnych Inter Groclin Auto. Wdrożenie zostało podzielone na dwa etapy, które umożliwią stopniowe przejście całej firmy na nowy system, bez konieczności przeprowadzania rewolucyjnych zmian.

Zakup oprogramowania został poprzedzony, trwającymi ponad pół roku rozmowami. Wykonano w tym czasie wiele czynności przygotowujących firmę do implementacji systemu m.in.: dokładnie rozpoznano procesy biznesowe zachodzące w firmie, zdefiniowano problemy, określono i sprecyzowano wymagania w stosunku do nowego systemu. Wszystkie te prace były konieczne ze względu na to, że firma Inter Groclin Auto S.A. zdecydowała się na zakup systemu dedykowanego, który będzie odzwierciedlał jej specyfikę działania i charakter produkcji.

Prace wdrożeniowe rozpoczną się na początku kwietnia br.