Jednym z najlepszych sposobów zdobywania informacji o nowych technologiach i systemach przeznaczonych do wspomagania przemysłu są konferencje, podczas których przedstawiciele rynku IT prezentują innowacyjne rozwiązania i niebanalne osiągnięcia.

30 września 2008 roku, w Katowicach, w Qubus Hotel Prestige odbędzie się konferencja: „IT w Przemyśle GigaCon 2008”. W gronie dostawców IT prezentujących swoje rozwiązania, będzie również nasza firma. Temat naszego wystąpienia dotyczy modelowych wdrożeń modułu Zarządzania produkcją w sektorze Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Celem tego spotkania będzie przede wszystkim zainteresowanie przedstawicieli przemysłu wykorzystaniem, w swojej dotychczasowej działalności, technologii informatycznych.