Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję, identyfikować źródła kosztów niestandardowych na produkcji, redukować koszty i „odchudzać” produkcję z tego wszystkiego co nie dodaje jej wartości – w takim „duchu” zorganizowaliśmy czwarty już cykl konferencji dla dyrektorów i kierowników produkcji – „Informatyka w produkcji„. Cały cykl spotkań z kadrą zarządzającą produkcją poświęcony był zaprezentowaniu sposobów redukcji kosztów niestandardowych, których źródłem są: nadprodukcja, zbędne ruchy, powtórne przetwarzanie, oczekiwanie, poprawianie, przemieszczanie, nadmierne zapasy. Wymienione źródła kosztów niestandardowych (rozpoznane i opisane przez Taiichi Ohno, dyrektora produkcji w Toyota Motor Company), można zidentyfikować w firmie produkcyjnej dzięki zastosowaniu odpowiedniego narzędzia, które umożliwia gromadzenie danych i przetwarzanie ich w odpowiednie informacje potrzebne kadrze zarządzającej produkcją w procesie podejmowania decyzji. Specjaliści z firmy Streamsoft zaprezentowali w jaki sposób system Streamsoft Prestiż dostarcza niezbędnych informacji o tym co dzieję się na produkcji. Po obejrzeniu materiału konferencyjnego, uczestnicy konferencji określili system Prestiż mianem „skutecznego dietetyka” dla produkcji, który wie, gdzie szukać źródeł kosztów i potrafi dostarczyć informacji o tych kosztach, których ponosić nie trzeba, bo nie dodają wartości.

Ciekawe i niestandardowe podeście do procesu informatyzacji obszarów produkcji spotkało się z dużym zainteresowaniem kadry produkcyjnej, która chętnie wzięła udział w 11 konferencjach, zorganizowanych w różnych miastach w całym kraju. Następny cykl we wrześniu 2012 – ruszamy z nowym tematem i rozwiązujemy informatycznie kolejne problemy produkcyjne.