Streamsoft Next

Zastosowane technologie

Zastosowane technologie

Do stworzenia systemu ERP Streamsoft Verto i platformy programistycznej Streamsoft Next nasi specjaliści zastosowali nowoczesne technologie ogólnodostępne na świecie, a także stworzyli całą paletę własnych.

Technologie zaadaptowane

Technologie zastosowane do projektowania narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie w firmach działających na globalnym rynku.

Technologie własne

Na schemacie to technologie zaznaczone kolorem niebieskim.

DAMID

Technologia obejmująca swoim zasięgiem głównie warstwę danych, pozwala na stworzenie i utrzymanie spójnego meta-modelu struktury danych wraz z dokumentacją i historią powstawania. Meta-model w warstwie danych służy także pomocą warstwom wyższym systemu, dostarczając wielu pomocnych informacji na temat samych danych i ich atrybutów.

ASEN

Technologia wszechobecna w warstwie przetwarzania, stanowi adapter do innych technologii obecnych w standardach przemysłowych w tej warstwie takich, jak EJB, Spring, Hibernate, JMS. ASEN wynosi programistę biznesowego ponad szczegóły tych technologii, dając mu wygodne i odporne na zmiany środowisko pracy. ASEN to także dobre praktyki programowania w postaci promowania podejść zgodnych z TDD oraz DDD przy tworzeniu kodu biznesowego.

OPUS

Jądro systemu w warstwie klienckiej, zarządza ładowaniem modułu, punktami rozszerzeń i rozszerzeniami.

    Prezentacja systemu ERP

    Umów się z naszym konsultantem na bezpłatną prezentację systemu ERP.

    Możesz zostawić wiadomość dla naszego konsultanta.

    Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem: