Streamsoft Next

Architektura

Architektura

Streamsoft Verto „stworzony” na platformie Streamsoft Next jest systemem wielowarstwowym. Powszechnie wiadomo, że warstwy są dobre. System składa się z trzech głównych warstw fizycznych:

 • Warstwa danych
 • Warstwa logiki biznesowej
 • Warstwa prezentacji

Komunikacja pomiędzy warstwą biznesową a warstwą danych jest bardzo wydajna i odbywa się przy użyciu bibliotek i protokołów komunikacyjnych dostarczanych przez producentów baz danych. Dużo ciekawsza jest komunikacja pomiędzy warstwą logiki biznesowej a warstwą prezentacji. Tu używany standardowych protokołów internetowych HTTP, HTTPS. Konsekwencje są oczywiste, nie ma potrzeby używania terminali, protokołu RDP, system staje się wprost systemem internetowym.

Oprócz warstw, dzielących system w poziomie, platforma Streamsoft Next, narzuca korzystanie z dwóch stosów technologicznych, w formie podziału systemu zgodnego z innowacyjnym paradygmatem CQRS na stos komend i stos zapytań. Zastosowanie podejścia CQRS poprawia architekturę systemu i porządkuje ją pod względem odmiennej specyfiki przetwarzania dla każdego z tych typów zadań oraz wpływa na zwiększenie skalowalności warstwy danych i warstwy przetwarzania.

MSMaR

MSMaR to akronim od „Module, Service, Model and Runtime”, a to z kolei jest nazwą naszej autorskiej architektury systemowej. Główne założenia tej architektury to:

Module

 • System powinien składać się z odseparowanych modułów
 • Granice modułów powinny być wyznaczone poprzez zamknięty i kompletny zakres funkcjonalny
 • Moduły powinny dostarczać na zewnątrz wyłącznie serwisów i modeli

Service

 • Cała funkcjonalność systemu w zakresie realizacji zadań powinna być realizowana w postaci usług
 • Każda usługa posiada jasno zdefiniowany interfejs, stanowiący kontrakt
 • Dostęp do usług powinien być zunifikowany i oparty o uniwersalne protokoły

Model

 • System powinien jasno definiować własne, dziedzinowe komponenty składowe
 • System dla swoich komponentów powinien definiować klasy oraz uporządkowany zbiór instancji, stanowiących łącznie model komponentów systemu
 • Model systemu powinien być publiczny
 • Model systemu powinien być rozszerzalny zarówno o nowe instancje, jak i klasy

Runtime

 • System powinien posiadać przynajmniej jednego interpretatora modelu („runtime”)
 • „Runtime” powinien dostarczać systemowi kształtu wyłącznie na podstawie modelu
 • „Runtime” powinien dostarczać systemowi funkcjonalności wyłącznie na podstawie modelu i dostępnych usług
 • „Runtime” powinien być rozszerzalny

Umów bezpłatną prezentację systemu

Podczas prezentacji pokażemy jak system działa w praktyce.

Przedstawimy rolę narzędzia w skutecznym zarządzaniu procesami w Twojej firmie. Powiemy m.in. o możliwościach startowych ERP oraz opcji tworzenia dedykowanych rozwiązań – dla branży czy konkretnego procesu.

Umów Prezentację

  Uzupełnij formularz, oddzwonimy do Ciebie!

  Zaproponujemy termin bezpłatnej prezentacji systemu ERP.

  Dane przesłane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z zasadami Polityki Prywatności Streamsoft.

  Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem: