Michał Mrozkowiak

Dyrektor Działu Wdrożeń Streamsoft Prestiż

Michał Mrozkowiak

Dyrektor Działu Wdrożeń Streamsoft Prestiż

Uwzględniając parametry podstawowe lub dalsze, które zostały wymienione, w systemie Streamsoft Prestiż wybiera się ich cechy w celu ustalenia harmonogramu szczegółowego. Harmonogram można zaplanować na dowolną ilość dni. W kolejnych etapach planowania można dołączyć kolejny dzień/tydzień/miesiąc i aktualizować harmonogram.

Zlecenia wewnętrzne i zewnętrzne (wynikające z zamówień od klientów) ustawiane są przez system w kolejności takiej, jaką wybierze planista czy w ramach polityki firmy. Następnie według reguł szeregowania w kolejności priorytetów (np. względem terminu realizacji). Kolejno system według zdefiniowanej marszruty dobiera zasoby do operacji wg kompetencji, a potem do możliwości rzeczywistych, czyli szuka zasobu lub grupy zasobów, żeby ustalić pierwszy wspólny termin pracy.

Harmonogram – wersja próbna

W efekcie wygenerowana zostaje symulacja harmonogramu, w której można jeszcze dokonać zmian oraz zarządzać jednostkami roboczymi, gniazdami produkcyjnymi, narzędziami technologicznymi, kooperantami. Efekt harmonogramowania jest zobrazowany w formie wykresu. Dzięki graficznemu rozplanowaniu, łatwiej o odbiór i weryfikację planu prac oraz ewentualne wprowadzenie zmian. Elastyczne narzędzie umożliwia przedstawianie widoków prezentowanego okna harmonogramowania w dowolnej skali. Ułatwienie w dokonywaniu zmian stanowi funkcja ręcznych modyfikacji i przesunięć metodą Drag and Drop (złap i upuść).

Do harmonogramowania produkcji można wybrać paczki zleceń produkcyjnych lub reharmonogramować wszystkie otwarte zlecenia (w ramach kolejnych etapów planowania). System nie pozwala na zapisanie nieprawidłowej symulacji harmonogramu. Wykaże miejsca, w których nastąpiła tzw. „kolizja”, co ułatwi analizę planu.

Podsumowując, harmonogramowanie szczegółowe produkcji polega na rozplanowaniu pracy przy najbardziej optymalnym wyborze zasobów w terminowej realizacji zamówień. O ile rozkład pracy w hali produkcyjnej można ułożyć samodzielnie, przy większej ilości zamówień niezbędne są algorytmy usprawniające planowanie. System Streamsoft Prestiż opracowuje harmonogram automatycznie na podstawie wprowadzonych przez użytkownika informacji i ustawień.

Harmonogramowanie szczegółowe produkcji- praktyczny przebieg

Jak działa w ERP? Poznaj funkcjonalność na przykładzie!