Serwis Mobile

Streamsoft Prestiż ERP mobile

System ERP mobile

Serwis Mobile

Obsługa usług serwisowych w terenie z aplikacją Serwis Mobile jest wygodna i intuicyjna. Masz dostęp na smartfonie do wszystkich zleceń założonych w systemie Streamsoft Prestiż, a także informacji oraz akcji istotnych dla ich realizacji.

Lista zleceń

W oknie głównym aplikacji dostępny jest podgląd zleceń serwisowych z kluczowymi informacjami na ich temat.

Dla zleceń ze statusem Otwarte widoczne są m.in. kolejny numer, planowany czas wykonania, nazwa kontrahenta. Dostępne są szybkie akcje – możesz zadzwonić do usługobiorcy, napisać e-mail czy sms lub uruchomić z poziomu aplikacji nawigację GPS, z której korzystasz na smartfonie. Z tego miejsca rozpoczniesz też zlecenie, startując zliczanie czasu jego realizacji.

Na kolejnej zakładce masz wgląd również na zlecenia wcześniej wykonane, o statusie Zamknięte.

System informatyczny w telefonie
ERP mobile

Praca na zleceniu

W oknie wybranego zlecenia szybko i sprawnie wywołasz akcję Kontakt do kontrahenta lub osoby kontaktowej, podejrzysz zakres prac w formie opisu, rodzaj zlecenia czy przedmiot będący celem działań. Zarejestrujesz też faktyczny czas pracy ze zleceniem, wybierając akcję Zakończ.

Poza tym, zależenie od potrzeb, możesz odnotować szereg dodatkowych informacji oraz podejrzeć listę innych zleceń wykonanych dla danego kontrahenta.

Przedmiot zlecenia

Korzystając z menu typu 3-dots w górnej części ekranu aplikacji, podejrzysz szczegółowe informacje o przedmiocie danego zadania: dane instalacji, numer seryjny czy dołączoną dokumentację. Z tego miejsca masz też wgląd w podsumowanie wartościowe usługi oraz szybki podgląd listy zleceń powiązanych z danym przedmiotem.

ERP w telefonie
Podgląd i rejestracja zlecenia

Materiały i usługi

W dolnej części ekranu dostępna jest opcja podglądu i rejestracji informacji o wykonywanym zleceniu, w tym świadczonych usługach oraz materiałach wykorzystanych przy realizacji prac serwisowych. Dane mogą pochodzić z przygotowanej wcześniej kalkulacji – wtedy na bieżąco modyfikujesz jedynie ilości – lub być wybrane z redefiniowanej listy. Aplikacja oznaczy źródło poszczególnych materiałów i usług.

Podgląd dokumentacji

Osobna zakładka dotyczy dokumentów załączonych do zlecenia, w które masz cały czas wgląd z poziomu aplikacji. Możesz również zarejestrować przebieg pracy nad zleceniem, załączając fotodokumentację.

ERP online
System ERP w telefonie

Podsumowanie zlecenia

Po wykonaniu pracy na zleceniu, w menu 3-dots dostępna jest opcja Podsumowanie. Aplikacja szacuje koszty na podstawie kalkulacji wstępnej oraz warunków handlowych zleceniodawcy. Jest to baza do ostatecznego rozliczenia, którego dokonasz już w aplikacji desktopowej.

    Streamsoft Prestiż ERP mobile

    Wypełnij formularz, aby poznać cennik.

    Dane przesłane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z zasadami Polityki Prywatności Streamsoft.

    Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem: