Mariusz Smoliński

Ekspert ds. Technologii, Kierownik ds. Kluczowych Klientów

Mariusz Smoliński

Ekspert ds. Technologii, Kierownik ds. Kluczowych Klientów

Istotnym elementem działalności firmy produkcyjnej jest zebranie informacji o tym, ile czasu poświęca pracownik na hali produkcyjnej na realizację danego zadania. Pozwala to na porównanie czasów planowanych dla danej czynności z rzeczywistym czasem ich wykonania.

Proces ten usprawnia system ERP Streamsoft Prestiż, która posiada w swojej funkcjonalności trzy podstawowe mechanizmy rozliczania czasu pracy:

  • Meldunki start-stop
  • System Rejestracji Czasu Pracy
  • Moduł Karty Pracy

Mechanizmy te, współdziałając ze sobą, pozwalają kompleksowo rejestrować i rozliczać czas pracy w zleceniu produkcyjnym. Meldunki start-stop umożliwiają pozyskiwanie danych o czasie wykonania konkretnych zadań bezpośrednio z hali produkcyjnej, poprzez system informacji zwrotnych przekazywanych na panelach meldunkowych. Uzupełnieniem dla tych informacji jest system RCP, który pomaga uzyskiwać dodatkowe informacje m.in. o pełnym czasie przepracowanym przez pracownika w danym dniu oraz moduł Karty Pracy, umożlwiający rozliczanie pracowników produkcyjnych na akord ilościowy i akord godzinowy.

Meldunki start-stop

Dzięki wykorzystaniu meldunków start-stop system ERP otrzymuje pełną informację  o tym który z pracowników, kiedy, co oraz w jaki sposób wykonywał. Dane są przekazywane z wykorzystaniem paneli dotykowych rozmieszczonych na hali, w oparciu o system kodów kreskowych.

Identyfikacja łącząca ze sobą osobę, czas i miejsce realizacji oraz rodzaj zadania pozwala w intuicyjny sposób zautomatyzować naliczanie płac. Z wykorzystaniem meldunków start-stop Streamsoft Prestiż jest bowiem w stanie wyliczyć rzeczywisty czas poświęcony na wykonanie danej operacji produkcyjnej, jak i czas poświęcony na wykonanie prac poza zleceniem – tzw. prace różne.

System Rejestracji Czasu Pracy (RCP)

Zewnętrzny System Rejestracji Czasu Pracy, zintegrowany ze Streamsoft Prestiż, tworzy całościowy system umożliwiający rejestrację wejść i wyjść pracowników na teren firmy/hali produkcyjnej. Te dane trafiają bezpośrednio do ewidencji czasu pracy systemu ERP Streamsoft Prestiż i są tam przetwarzane, dając całościowy ogląd na proces roboczy przedsiębiorstwa.

Rejestracja pracowników poprzez system RCP pozwala uzyskać dodatkowe informacje o pełnym czasie przepracowanym przez danego pracownika w danym dniu, uwzględniając również czas np. na przebranie czy przerwę. Dzięki niemu możliwe jest również rozliczanie nadgodzin w cyklach jedno lub wielomiesięcznych, w różnych systemach rozliczania czasu pracy.

Moduł Karty Pracy

Moduł Karty Pracy uzupełnia system rozliczania czasu pracy, oferowany użytkownikom systemu ERP Streamsoft Prestiż. Jego zadaniem jest rejestracja czasu pracy pracowników na poszczególnych zleceniach. Ewidencja prowadzona jest dla każdego dnia oddzielnie, godziny pracy w każdym dniu mogą być przyporządkowane wielu zleceniom.

Ten sposób rejestracji danych umożliwia m.in. wnikliwą analizę poszczególnych dni roboczych na tle miesiąca oraz pozwala precyzować przepracowany przez danego pracownika czas zarówno w godzinach pracy, jak i w ilościach akordowych.

Dane do analizy spływają do modułu z wykorzystaniem meldunków start-stop oraz systemu RCP, czyli „dostarczane są” bezpośrednio z hali przez pracowników produkcyjnych.

System pomaga uporządkować je w całościowy raport, który można obejrzeć w jednym oknie. Co więcej ilości akordowe lub godzinowe pomnożone przez zarejestrowane w systemie stawki wypłat pozwalają wyliczyć wartości płacowe.

Dane zgromadzone w module Karty Pracy przejmowane są przez integrowany moduł Kadry i Płace i mogą stanowić podstawę naliczeń wynagrodzeń z uwzględnieniem rozdziału kosztów naliczonych wynagrodzeń według rozdziału kosztów wynagrodzeń na poszczególne zlecenia.

Skuteczna produkcja w praktyce firm

Pokazujemy efektywny przebieg procesów - krok po kroku, na konkretnych przykładach!