Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Zakupiłam na firmę samochód osobowy o wartości powyżej 150 000 złotych i otrzymałam fakturę zaliczkową na całą kwotę. Samochód będzie przeznaczony do celów mieszanych. W jaki sposób rozliczyć taką fakturę? – pyta Pani Monika

Od 1 stycznia 2019 roku zmieniły się zasady rozliczania samochodów osobowych stanowiących środki trwałe, samochodów prywatnych oraz tych rozliczanych w leasingu. Jeśli chodzi o samochody stanowiące środki trwałe w działalności to zostały zwiększone limity amortyzacji stanowiące koszty podatkowe. Dotychczas limity amortyzacji, który stanowił koszt podatkowy wynosił:

  • 30.000 euro w przypadku pojazdów elektrycznych w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych,
  • 20.000 euro w przypadku pozostałych samochodów osobowych (również hybryda).

Od 1 stycznia 2019 roku zostały one zwiększone, co jest zjawiskiem pozytywnym dla przedsiębiorców. W świetle nowych przepisów, amortyzacja samochodów osobowych jest kosztem podatkowym w wysokości:

  • 225.000 zł w przypadku pojazdów elektrycznych w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych,
  • 150.000 zł w przypadku pozostałych samochodów osobowych (również hybryda).

Z sytuacji opisanej przez Panią wynika iż zakup samochodu osobowego, który będzie środkiem trwałym w działalności, został do tego momentu udokumentowany tylko fakturą zaliczkową. Jest to zakup o rodzaju inwestycyjnym, jednak amortyzacja(150 tys.) tego samochodu rozpocznie się dopiero w miesiącu następującym po miesiącu, w którym została wystawiona faktura rozliczeniowa(moment wydania samochodu). Faktura zaliczkowa potwierdza dokonanie wpłaty części lub całości zobowiązania dotyczącej zamówienia, a przedsiębiorca ma prawo rozliczyć z niej podatek naliczony. Co do zasady, z faktur zaliczkowych możemy rozliczyć tylko podatek VAT, natomiast wydatek kosztem podatkowym stanie się w momencie wystawienia faktury rozliczeniowej. W tej kwestii jednak Organy Podatkowe nie mają jednakowego zdania. Niektóre z nich twierdzą, że jeśli przedsiębiorca dokona zapłaty za całe zamówienie to faktura zaliczkowa jest jednocześnie fakturą rozliczeniową.