Avatar

Ile amortyzacji w koszty

Na okres amortyzacji, a tym samym wysokość kosztu amortyzacji, w ogóle nie ma wpływu przewidywania czy decyzja przedsiębiorcy, jak długo środek trwały będzie używany na potrzeby firmowe. Przepisy ustawy podatkowej narzucają sztywne stawki amortyzacji, przypisując je do poszczególnych numerów z klasyfikacji KŚT. Zatem po przypisaniu numeru KŚT do naszego środka trwałego, kolejnym krokiem będzie odnalezienie właściwej stawki amortyzacji dla tego numeru w tabeli – załączniku do ustawy o podatku dochodowym. Stawka w tabeli podana jest jako % wartości początkowej, który może być zaliczony rocznie do kosztów uzyskania w postaci odpisu amortyzacyjnego.

Przykład 1. Pan Zenon zakupił samochód ciężarowy, którego wartość początkową ustalił na 128.000 zł oraz maszyny do spawania, której wartość początkową ustalił na 6.900zł. Pan Zenon przypisał środkom trwałym odpowiednie numery z Klasyfikacji Środków Trwałych: 742 dla samochodu oraz 484 dla spawarki. Następnie odszukał w tabeli – załączniku do ustawy właściwe dla tych środków trwałych stawki amortyzacji: 20% dla samochodu oraz 18% dla spawarki. Samochód został wpisany do ewidencji w listopadzie 2014 roku, a spawarka w grudniu 2014 roku. Oznacza to, że pan Zenon, użytkując środki trwałe, będzie mógł zaliczyć do kosztów w kolejnych latach:

 

Zarządzanie ProdukcjąCena netto
Jedno stanowisko i każde kolejne5 500 zł
Moduł obsługi paneli dotykowych do meldowania produkcji - za stanowisko2 800 zł
Harmonogramowanie szczegółowe12 000 zł
Planowanie nadrzędne12 000 zł
Pakiet Planowanie nadrzędne + Harmonogramowanie szczegółowe18 000 zł
Integracja z Lantec/Sigma Nest6 000 zł
Integracja z systemami CAD6 000 zł
Integracja z systemem MES Golem OEE6 000 zł

 

Ponieważ wysokość odpisu amortyzacyjnego w kolejnych latach jest stała, ta metoda amortyzacji nazywana jest liniową. Przedsiębiorcy, niezależnie od wielkości firmy, najczęściej amortyzują środki trwałe właśnie według metody liniowej.

A może „przyspieszyć” koszty amortyzacji?

Przedsiębiorcom nierzadko zależy na tym, aby zakup środka trwałego jak najszybciej wpisać w koszty. Jednym ze sposobów na przyspieszenie amortyzacji jest zastosowanie metody amortyzacji, nazywanej degresywno – liniową lub w skrócie: degresywną. Na czym polega to „przyspieszenie”?

Po przypisaniu odpowiedniej stawki amortyzacji z ustawowej tabeli,  należy tą stawkę pomnożyć przez współczynnik, maksymalnie x2. Oznacza to, że koszt z tytułu amortyzacji w pierwszym roku tej amortyzacji będzie dwukrotnie większy, niż przy zastosowaniu metody liniowej.

W kolejnych latach odpis amortyzacyjny nadal jest obliczany przy zastosowaniu odpowiedniej stawki amortyzacji pomnożonej przez współczynnik, lecz nie od wartości początkowej – jak przy zastosowaniu metody liniowej, a od wartości księgowej na koniec poprzedniego roku, czyli od wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne. Odpisy te z roku na rok będą coraz mniejsze, aż do momentu, kiedy ustalony tą metodą odpis byłby mniejszy, niż obliczony przy zastosowaniu metody liniowej. W tym właśnie roku należy przejść na metodę liniową.

Przykład 2. Zastosowanie amortyzacji degresywno-liniowej dla środków trwałych w firmie pana Zenona.

 

Handlowo-MagazynowyCena netto
Jedno stanowisko i każde kolejne2 800 zł
Obsługa terminali płatniczych960 zł

 

Uwaga!
Raz wybranej metody amortyzacji, ustalonej przed rozpoczęciem odpisywania w koszty, nie można później w ogóle zmieniać!

W kolejnych odcinkach opiszemy inne sposoby na przyspieszanie amortyzacji.