Wydawnictwo Wiedza i Praktyka organizuje cykliczne konferencje pod hasłem: Optymalizacja kosztów prowadzenia biznesu. Konferencje odbywają się w różnych miastach Polski wiosną i jesienią. Obecny „wiosenny” cykl konferencji będzie realizowany w następujących terminach i miastach:

  • 4 marca, Gdańsk
  • 6 marca, Poznań
  • 8 marca, Wrocław
  • 11 marca, Katowice
  • 13 marca, Kraków
  • 15 marca, Warszawa

Konferencje skierowane są do firm produkcyjnych, a ich głównym celem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: „W jaki sposób w świecie kryzysu zoptymalizować koszty prowadzenia firmy ?”

Firma Streamsoft tworzy rozwiązania informatyczne dedykowane firmom produkcyjnym od 8 lat, dlatego patronujemy wydarzeniom, które promują skuteczne rozwiązania ułatwiające prowadzenie biznesu i wspomagające redukcję kosztów prowadzenia firmy.

Tematyka konferencji „Optymalizacja kosztów prowadzenia biznesu” jest skupiona wokół zaprezentowania Dyrektorom produkcji, Dyrektorom zarządzającym oraz szefom działów IT tych obszarów w przedsiębiorstwie, w których wykorzystując innowacyjne rozwiązania firmy mogą efektywnie wykorzystywać swoje zasoby i budować większą przewagę konkurencyjną.

Dzięki rozwiązaniom jakie nasza firma oferuje dla przemysłu – kadra zarządzająca produkcją i innym obszarami ściśle zaangażowanymi w realizację procesu produkcyjnego – może planować produkcję i ją kontrolować, rejestrować koszty po każdym etapie produkcji lub jej zakończeniu, śledzić materiał pobrany na produkcję we wszystkich fazach przetwarzania, wspierać nowoczesne koncepcje zarządzania produkcją z wykorzystaniem informatyki. Więcej informacji o konferencjach „Optymalizacja kosztów prowadzenia biznesu” dostępnych jest na stronie http://www.optymalizacja.wip.pl