Moduł

Produkt

ikona Produkt

Produkt

 • wsparcie procesów kompletacji i dekompletacji
 • analiza zapotrzebowania materiałowego
 • kalkulacja cen produktów
 • integracja z modułem Handlowo-Magazynowym

Przystępne w obsłudze narzędzie wspomagające procesy w małych firmach o profilu produkcyjnym? To moduł Produkt! Pozwala m.in. na określenie receptury produktu wraz z listą ewentualnych zamienników, rozliczenie normatywnego zużycia materiałów oraz prowadzenie dziennika zleceń produkcyjnych.

Wsparcie procesów kompletacji i dekompletacji

Automatyczne wystawianie dokumentów rozchodu/przychodu na materiały/kompletowany produkt? Tak! Zlecenie kompletacyjne/dekompletacyjne jest realizowane na podstawie definicji produktu – receptury materiałowej wraz z zamiennikami. W module bez problemu doliczysz także dodatkowe koszty – narzut.

Wsparcie procesów kompletacji i dekompletacji
Analiza zapotrzebowania materiałowego

Analiza zapotrzebowania materiałowego

Szacowane w zautomatyzowany sposób, zawsze z uwzględnieniem aktualnych stanów magazynowych, zarezerwowanych materiałów i planowanych dostaw. Ponadto kierowanie generowanych rozchodów materiałowych do odpowiednich działów. Wszystko, co potrzebne, by ułatwić pracę!

Kalkulacja cen produktów

Precyzja w tym zakresie to jedna z podstaw rentowności, która ma istotne znaczenie dla każdej produkcji. Zadbaliśmy, byś mógł w module zadeklarować sposób kalkulacji. Sama cena jest wyliczana na podstawie cen składowych oraz dodatkowych kosztów, które możesz określać indywidualnie.

Kalkulacja cen produktów

Integracja z modułem Handlowo-Magazynowym

Moduł jest w pełni zintegrowany z modułem gospodarki magazynowej. Co to daje? Po raz kolejny – usprawnia pracę. W tym przypadku dzięki temu, że ułatwia przyjmowanie zamówień na produkowane wyroby. Wszystko w ramach jednego systemu zintegrowanego!

  Wycena systemu Streamsoft PRO

  Określ wielkość firmy (etap 1/3)

  Wycena systemu Streamsoft PRO

  Określ zakres wdrożenia (etap 2/3)

  Wycena systemu Streamsoft PRO

  Pozostaw kontakt (etap 3/3)

  Dane przesłane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z zasadami Polityki Prywatności Streamsoft.

  Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem: