Streamsoft PRO


Zintegrowany system zarządzania

Streamsoft PRO


Zintegrowany system zarządzania

Produkt

Moduł jest łatwym w obsłudze narzędziem wspomagającym proces wytwarzania w małych firmach o profilu produkcyjnym. Pozwala na określenie receptury produktu z podaniem listy zamienników. Ma za zadanie rozliczanie normatywnego zużycia materiałów. Umożliwia prowadzenie dziennika zleceń produkcyjnych.

Interfejs systemu

Funkcjonalności

  • Szacowanie zapotrzebowania materiałowego – odbywa się z uwzględnieniem aktualnych stanów magazynowych, materiałów zarezerwowanych i planowanych dostaw
  • Kierowanie generowanych rozchodów materiałowych do odpowiednich działów
  • Moduł umożliwia zadeklarowanie sposobu kalkulowania ceny, która wyliczana jest na podstawie cen składowych i określanych indywidualnie dodatkowych kosztów
  • Moduł jest w pełni zintegrowany z modułem gospodarki magazynowej, w którym można przyjmować zamówienia na produkowane wyroby

Wycena systemu Streamsoft PRO

Wypełnij formularz i sprawdź koszt wdrożenia systemu Streamsoft PRO w Twojej firmie.

Wycena systemu Streamsoft PRO

Wypełnij formularz i sprawdź koszt wdrożenia systemu Streamsoft PRO w Twojej firmie.

Obszary systemu Streamsoft PRO jakie chcesz wdrożyć w Twojej firmie

Handlowo-magazynowyFinansowo-księgowyKadrowo-płacowyCRM

Podaj dane kontaktowe, na jakie mamy przekazać kalkulację

Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem:
adresu e-mailnumeru telefonu