Mariusz Smoliński

Ekspert ds. Technologii, Kierownik ds. Kluczowych Klientów

Mariusz Smoliński

Ekspert ds. Technologii, Kierownik ds. Kluczowych Klientów

Do tradycyjnego mierzenia czasów technologicznych (zarówno przygotowawczo-zakończeniowych i jednostkowych) wystarczy użyć… stopera. Pomiar polega na dokładnej rejestracji czasu trwania i tempa wykonania wszystkich składowych danej operacji technologicznej. By wynik był miarodajny czas ten mierzony jest kilka razy dla jednej operacji, a następnie uśredniany czyli określany jest taki optymalny czas wykonania danej operacji, który pozwala uzyskać największą wydajność.

Metoda ta posiada jednak szereg ograniczeń, z którymi w praktyce spotyka się kadra zarządzająca produkcją. Po pierwsze, nie każdy pracownik wykonuje tę samą operację w takim samym czasie – jedni zrobią to szybciej, a inni nieco dłużej. Po drugie, raz ustalone normy nie obowiązują cały czas, należy je systematycznie weryfikować i optymalizować pod wpływem zmieniających się czynników.

Wynikiem tego pomiar czasów produkcyjnych metodą tradycyjnego chronometrażu jest metodą nie do końca dokładną oraz mocno pracochłonną.

vs. ustalanie norm czasowych dla operacji z system ERP

Szybciej i dokładniej można normalizować czasy na produkcji wykorzystując możliwości systemu Streamosft Prestiż w zakresie odczytywania i analizy danych pochodzących z rejestru „start-stop”. Rejestr ten jest formą raportu produkcyjnego rejestrującego czas rozpoczęcia i zakończenia danej operacji z informacją o pracowniku, który ją wykonywał. Pomiar wykonywany jest więc „naturalnie”, w czasie rzeczywistym – bezpośrednio podczas realizacji zleceń produkcyjnych. Nie trzeba się do tego specjalnie przygotowywać ani nie wymaga to dodatkowej pracy związanej z dokonywaniem pomiarów.

Wystarczy postawić na hali produkcyjnej komputer z dostępem do internetu, uruchomić na nim aplikację „Panel produkcyjny” i rozpocząć rejestrację. „Start operacji” wyznaczany jest przez podejście do panelu produkcyjnego i zeskanowanie kodu pracownika oraz operacji produkcyjnej. Po upływie czasu przeznaczonego na wykonanie następuje „stop operacji”, który również potwierdzany jest zeskanowaniem kodów przez pracownika.

Dane zarejestrowane przez pracowników produkcyjnych, przekazywane są automatycznie do systemu Streamsoft Prestiż. Tam zebrane czasy można analizować, uśredniać i na tej podstawie podejmować decyzje czy należy np. zmodyfikować czas normatywny zapisany pierwotnie w technologii produktu/półproduktu.

Podsumowując, rejestracja czasów produkcyjnych z wykorzystaniem paneli produkcyjnych pozwala uzyskać pełny i wiarygodny obraz realizacji oraz przepływu procesu produkcyjnego. Umożliwia to przedstawienie dokładnego czasu realizacji ich zlecenia, opartego na wartościach uzyskiwanych z bieżących pomiarów.

Meldunki start-stop w praktyce

Ustalanie norm czasowych dla operacji w systemie ERP