Jak skutecznie zarządzać dostawą surowca? Pytanie, które na pewnym etapie rozwoju, padło w niemal każdej firmie z branży tworzyw magazynującej w silosach. Nic dziwnego!

To właśnie pełna kontrola nad dostawami pozwala utrzymać w ryzach i ładzie zawartość zbiorników z surowcem, a co za tym idzie dokumentację rozchodów wewnętrznych (RW). Niewątpliwą zaletą, często wykorzystywanej w branży, ewidencji z wykorzystaniem silosów jest też możliwość wykrycia ewentualnych błędów w technologii produkcyjnej (tzw. „uciekanie surowca”). Szczególnie znaczące jest również pojawienie się opcji na prowadzenie przez przedsiębiorstwa dwukierunkowego procesu reidentyfikacyjnego.

Kilogramy i kolejki

Jak jednak utrzymać tą pełną kontrolę w wypadku surowca, który ma postać granulatów, proszków lub innych materiałów sypkich i jest zsypywany bezpośrednio do zbiornika przy każdej kolejnej dostawie? Najprościej obrazując, wymaga to prowadzenia szczegółowej rejestracji (ewidencji) dostaw i ustawienia ich w odpowiednią „kolejkę”.

System ERP wchodzi do gry!

Skąd to wiemy? Z praktyki wdrożeniowej! Wdrażany przez nas system ERP Streamsoft Prestiż z powodzeniem sprawdza się w kontroli nad tym procesem. Oczywiście wykorzystanie takiego rozwiązania wymaga od wdrażającej go firmy dużej świadomości nie tylko organizacyjnej, ale także informatycznej.

Jak to działa w praktyce?

Dostawy surowca we wdrożonej przez nas firmie są zsypywane bezpośrednio do silosów. Przy pomocy powiązania licznika tych urządzeń z systemem Streamsoft Prestiż rozliczane są różnice miedzy normatywem surowca przyjętym do produkcji jednej sztuki, a stanem faktycznym.

 

Schemat tworzywa sztuczne

 

 

Pracownik wprowadza do systemu każdą nowa dostawę (oczywiście z zaznaczeniem, ze nie może wprowadzić więcej niż pojemność silos). System ERP – wg zaszytego wzoru – wylicza ile kilogramów jest w silosie, a magazynier każdego dnia kontroluje to, sprawdzając stan na liczniku, który znajduje się przy zbiorniku.

Nadmiarowe kilogramy – w stosunku do przyjętego normatywu – są zużywane według kolejki FIFO (ang. First In, First Out). Podczas każdego pomiaru stanu licznika można podglądać jakie dostawy zostały zużyte na dokumencie rozchodu wewnętrznego (RW) pomiędzy poszczególnymi pomiarami. Dodając do tego daty wystawienia meldunków można łatwo stwierdzić z jakiej dostawy surowca pochodzi dany wyrób gotowy oraz zweryfikować do produkcji czego została wykorzystana dana dostawa.

Zarządzanie dostawą surowca w praktyce

Całościowy przebieg procesu w systemie ERP - na przykładzie branży tworzyw sztucznych