Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Dzień dobry, niestety mój zakład jest w ciężkiej sytuacji finansowej i jesteśmy zmuszeni zlikwidować część stanowisk. Pierwszy raz jestem w takiej sytuacji, z tego względu pytania. 1. Czy przy likwidacji stanowisk zwolnionym osobom należy się bezwzględnie odprawa pieniężna, w jakiej kwocie? 2. Jak to wgląda pod kątem formalności – czy musi być wzmianka o rodzaju zwolnienia w wypowiedzeniu? Będę wdzięczna za informacje – Kamila

Niestety, likwidacja miejsc pracy nie jest niczym przyjemnym zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika. Jednak czasami pracodawca nie ma innego wyjścia i z przyczyn często niezależnych od niego, musi ograniczyć etaty w pracy lub w ostateczności zlikwidować działalność.

Likwidacja stanowiska pracy wiąże się jednak z pewnymi obowiązkami ze strony pracodawcy.

Likwidacja stanowiska pracy – odprawa pieniężna

Odprawa pieniężna w związku z likwidacją stanowiska pracy zależna jest od ilości zatrudnionych przez pracodawcę osób na podstawie umowy o pracę. Obowiązek wypłacenia odprawy w związku z wypowiedzeniem stosunku pracy z przyczyn niezawinionych przez pracownika dotyczy pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników. Wysokość odprawy uzależniona jest od okresu zatrudnienia u tego pracodawcy i przyznawana jest w wysokości:

  • jednomiesięcznego wynagrodzenia – przy zatrudnieniu krócej niż 2 lata;
  • dwumiesięcznego wynagrodzenia – przy zatrudnieniu od 2 lat do 8 lat;
  • trzymiesięcznego wynagrodzenia – przy zatrudnieniu ponad 8 lat.

Likwidacja stanowiska pracy – wypowiedzenie

Warunki okresu wypowiedzenia umowy o pracę również zależne są od liczby zatrudnionych pracowników. W przedsiębiorstwach do 20 pracowników stosowane są przepisy Kodeksu pracy. Okres wypowiedzenia, przy zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony, wynosi:

  • 2 tygodnie – przy zatrudnieniu krócej niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc – przy zatrudnieniu od 6 miesięcy do 3 lat;
  • 3 miesiące – przy zatrudnieniu powyżej 3 lat.

Jeżeli jednak zakład pracy zatrudnia co najmniej 20 pracowników, stosujemy wtedy szczególne zasady rozwiązywania umowy o pracę. Skutkuje to tym, że pracodawca może skrócić wypowiedzenie umowy o pracę do 1 miesiąca pod warunkiem wypłaty odszkodowania za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

W powyższej sytuacji pracodawca powinien w wypowiedzeniu określić przyczynę wypowiedzenia, tj. likwidacja stanowiska pracy.