Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Dzień dobry, mamy w firmie różnicę zdań co do zaliczenia wymiany pieca grzewczego w budynku firmy do KUP. Nasz poprzedni uległ awarii, co za tym idzie, został zamontowany nowy. Ponieważ moim zdaniem to był remont, a nie ulepszenie, to możemy to wpisać w koszty. Prezes natomiast ma wątpliwości. Proszę o pomoc! – Marianna

Remont środków trwałych, czy ich ulepszenie? Często pytanie to nurtuje całymi dniami przedsiębiorców, którzy właśnie dokonali lub planują dokonać operacji na środkach trwałych.

Przedsiębiorca powinien odpowiednio zakwalifikować wykonane lub planowane czynności na środkach trwałych, gdyż będzie to miało duży wpływ na rozliczenie podatkowe. Wydatki na remont środków trwałych możemy rozliczyć w kosztach uzyskania przychodu w bieżącym okresie. Natomiast ulepszenie środków trwałych może podlegać amortyzacji.

Kiedy mamy remont środków trwałych?

Niestety, ustawa podatkowa nie definiuje pojęcia remont, dlatego musimy odwoływać się do orzecznictwa. W nich właśnie znajdziemy informację, że remont środka trwałego zmierza do podtrzymania, odtworzenia wartości użytkowej środka trwałego.

Kiedy mamy ulepszenie środków trwałych?

Według utrwalonego orzecznictwa sądowego z ulepszeniem mamy do czynienia, gdy następuje:

  • przebudowa polegająca na zmianie (poprawieniu) istniejącego stanu środka trwałego na inny, powodująca dostosowanie do pełnienia innych funkcji, zmianę warunków technicznych lub właściwości użytkowych, ale bez zwiększenia powierzchni (kubatury);
  • rozbudowa, tj. powiększenie (rozszerzenie) składników majątkowych, w szczególności budynków i budowli, linii technologicznych itp.;
  • adaptacja, tj. przystosowanie (przerobienie) składnika majątkowego do wykorzystania go w innym celu, niż ten, do którego był pierwotnie przeznaczony, albo nadanie mu nowych cech użytkowych;
  • rekonstrukcja, odtworzenie (odbudowanie) zużytych całkowicie lub częściowo składników majątkowych;
  • modernizacja, tj. unowocześnienie środka trwałego.

Różnica między nakładami na remont a nakładami na ulepszenie środków trwałych polega na tym, że pierwsze z nich zmierzają do podtrzymania, odtworzenia wartości użytkowej środków trwałych, a drugie powodują istotne zmiany cech użytkowych rozbudowywanych, przebudowywanych, rekonstruowanych, adaptowanych czy modernizowanych środków trwałych.

Z powyższego wynika, że przed zakwalifikowaniem określonych wydatków do kosztów ulepszenia środków trwałych lub remontów, należy każdorazowo w stosunku do konkretnego środka trwałego szczegółowo przeanalizować zakres rzeczowy wykonywanych robót, porównując je do stanu początkowego.

O charakterze poniesionych nakładów powinny decydować przede wszystkim kryteria techniczne, w przypadku wątpliwości podstawą kwalifikacji powinna być ekspertyza wykonana przez rzeczoznawcę ds. budowlanych, który w oparciu o stosowne dokumentacje, oględziny itp. wypowie się co do charakteru poniesionych nakładów oraz jednoznacznie rozstrzygnie, czy określony rodzaj nakładów na środki trwałe doprowadził do ich ulepszenia, czy też nie.

Podsumowując, należy indywidualnie w tym przypadku zastanowić się czy wymiana tego pieca na nowy, spowodowana awarią starego pieca, jest remontem czy ulepszeniem. W przypadku dalszych wątpliwości warto skorzystać z fachowej pomocy technicznej.

Na koniec dodam, że sytuacja awarii pieca i jego wymiana była już przedstawiana organom podatkowym i interpretowana przez Dyrektora KIS na korzyść podatnika jako remont środka trwałego, o czym możemy przeczytać w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12.04.2010 r. sygnatura IPPB5/423-87/10-2/JC.