Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Samochód osobowy to chyba najczęściej wykorzystywany majątek trwały w firmie. Ułatwia poruszanie się przedsiębiorcy w celu załatwienia firmowych spraw, ale również często wykorzystywany jest w sposób mieszany, więc także prywatnie.

Czasami zmieniając flotę samochodów chcielibyśmy wyprowadzić któryś z samochodów, aby wziąć coś nowego. Z jakimi skutkami na gruncie VAT i PIT to się wiąże ?

Wycofanie samochodu do majątku prywatnego a VAT

Wycofanie samochodu osobowego z majątku firmowego na użytek prywatny traktowane jest jak odpłatna dostawa towarów i rodzi obowiązek opodatkowania podatkiem VAT, pod warunkiem, że podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia pojazdu. Nie ma znaczenie czy podatnik miał prawo odliczyć cały VAT, czy tylko 50%.

Podstawą opodatkowania takiej transakcji byłaby obecna wartość rynkowa pojazdu.

Jeżeli podatnik przy nabyciu pojazdu odliczył 50% VAT, w momencie wycofania pojazdu na cele prywatne może skorzystać z dokonania korekty podatku naliczonego od nabyć środków trwałych, pod warunkiem, że zmiana ta następuje w okresie korekty.

Wycofanie samochodu do majątku prywatnego a PIT

Przekazanie samochodu z majątku firmy na użytek prywatny następuje na podstawie protokołu przekazania środka trwałego. Takie wycofanie pojazdu nie powoduje obowiązku dokonywania korekt zaksięgowanych odpisów amortyzacyjnych. Należy natomiast pamiętać, że gdy pojazd jeszcze jest amortyzowany, to ostatni odpis może być dokonany przez podatnika w miesiącu przekazania na cele prywatne.

Jeżeli podatnik dokona sprzedaży z majątku prywatnego takiego pojazdu przed upływem 6 lat od wyprowadzenia go z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, to będzie zobowiązany rozpoznać tą sprzedaż jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i zapłacić podatek według przyjętej formy opodatkowania.

W ustawie mowa jest o odpłatnym zbyciu, czyli nie dotyczy to np. umowy darowizny na rzecz innych osób.