Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Dzień dobry, prowadzę kilkuosobową firmę handlową. Do tej pory zlecałem magazynowanie zewnętrznej firmie, ale jest to coraz droższy biznes. Zastanawiam się nad zakupem małej hali magazynowej. Mogliby Państwo pomóc i opisać jak to wygląda od strony podatkowej? Będę wdzięczny! – Adam

Otaczająca nas sytuacja ekonomiczna, m.in. inflacja, wzrost cen usług i towarów powodują duże obciążenie dla przedsiębiorców. Początek nowego roku to bardzo często czas analizy i kalkulacji przychodów oraz kosztów czy to na najbliższy kwartał, czy cały rok. Wysokie koszty wynajmu lokali, mieszkań oraz magazynów, skłaniają przedsiębiorców do rozważań nad zakupem własnej nieruchomości, co bardzo często jest opłacalne.

Zakup hali magazynowej a koszty uzyskania przychodu

Zakup nieruchomości przez podatnika w postaci hali magazynowej, której wartość przekracza kwotę 10 tys. zł, stanowi własność właściciela, została nabyta w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz jej przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż rok, będzie stanowić środek trwały w działalności gospodarczej.

Budynki niemieszkalne nie stanowią kosztu bezpośredniego w firmie. Ich wartość przyjęcia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jest rozłożona w czasie. Poczynając od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do ewidencji, kończąc na miesiącu, w którym wartość amortyzacji zrówna się z wartością początkową środka trwałego.

Hala magazynowa sklasyfikowana jest pod KŚT 104 jako zbiorniki, silosy i budynki magazynowe. Ich podstawowa stawka amortyzacji wynosi 2,5% w skali roku, co oznacza rozłożenie amortyzacji na 40 lat.

Amortyzacja hali magazynowej

Wśród metod amortyzacji hali magazynowej możemy wymienić trzy rodzaje:

  • liniowa
  • degresywna
  • indywidualna stawka amortyzacji

Amortyzacja liniowa to podstawowa metoda amortyzacji według stawki określonej w KŚT, tj. 2,5% w przypadku budynków niemieszkalnych. Amortyzacja ta jest księgowana do kosztów uzyskania przychodu w równych kwotach, rozpoczynając od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do ewidencji.

Amortyzacja degresywna jest to metoda amortyzacji, w której przedsiębiorca może zastosować podwyższenie stawki amortyzacji, w przypadku użytkowania środka trwałego w pogorszonych lub złych warunkach.

Podwyższenie dla budynków i budowli używanych w warunkach:

  • pogorszonych – przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 1,2
  • złych – przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 1,4

Indywidualna stawka amortyzacji

Indywidualna stawka amortyzacji może zostać zastosowana do używanych budynków i lokali, które są po raz pierwszy wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Okres amortyzacji nie może być krótszy niż okres stanowiący różnicę 40 lat i liczby lat, które upłynęły od dnia ich oddania po raz pierwszy do użytkowania do momentu wprowadzenia ich do ewidencji. Minimalny okres amortyzacji w tym przypadku wynosi 10 lat, co daje 10% w amortyzacji w skali roku.