Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Dzień dobry, zatrudniam kilka osób, branża usługowa. Ostatnio jeden z pracowników po kilku godzinach pracy na 2 zmianie (ogromny ruch!), oznajmił mi, że „idzie do domu” i tak zrobił, mimo mojego wyraźnego sprzeciwu. Usprawiedliwiał się awarią w mieszkaniu. Pytanie brzmi – jeśli ktoś po prostu wyszedł, porzucając swoje obowiązki, co ja mogę zrobić? Czy ta osoba zapłaci mi jakąś karę, jak mogę rozwiązać umowę? Dziękuję za pomoc! – Rafał

Obecna definicja porzucenia pracy oznacza nagłe, nieprzewidziane i stałe zaprzestanie przez pracownika pracy, bez usprawiedliwienia. W przypadku porzucenia pracy stosunek pracy nadal trwa, w związku z czym pracodawca musi podjąć czynności w celu formalnego rozwiązania stosunku pracy.

Co grozi pracownikowi za porzucenie pracy?

Jeśli pracownik z przyczyn nieuzasadnionych porzuci pracę, może narazić się na zwolnienie dyscyplinarne, czyli bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika. Pracodawca musi przeprowadzić tę formę zwolnienia tak jak nakazują przepisy prawa definiujące zwolnienie pracownika w trybie dyscyplinarnym. W przypadku zwolnienia w trybie dyscyplinarnym, informacja o tym zostanie wpisana do świadectwa pracy pracownika, co powoduje utratę prawa do zasiłku dla bezrobotnych i prawa do dni wolnych na poszukiwanie pracy.

Poza zwolnieniem dyscyplinarnym, pracodawca może w niektórych przypadkach skierować sprawę do sądu, np. gdy odniósł szkodę w związku z porzuceniem pracy przez pracownika oraz żądać odszkodowania z tego tytułu.

Informacje o porzuceniu pracy przez pracownika, może “ciągnąć się za nim” i mieć wpływ na trudności związane ze znalezieniem nowej pracy.

Porzucenie pracy a wynagrodzenie

Pracownikowi, który nie pojawił się z przyczyn nieusprawiedliwionych w pracy, nie przysługuje wynagrodzenie za nieprzepracowane dni. Oznacza to, że pracownik dostanie wynagrodzenie pomniejszone odpowiednio o okres nieprzepracowany.

Pracodawca powinien również rozliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop oraz inne świadczenia o ile takowe występują.