Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Prowadzę od niedawna malutką firmę (2 pracowników i ja). Do lutego przyszłego roku będę pierwszy raz robił PIT-11. A przynajmniej do niedawna tak myślałem. O co chodzi? Wyjaśniam. Ostatnio rozmawiałem z kolegą, który też jest przedsiębiorcą i on twierdzi, że jeśli nie zatrudniam pracowników na etat (a nie zatrudniam, faktycznie), to wystarczy wysłać PIT-8AR i kwot nie uwzględnia się w PIT-11. Pogubiłem się już, proszę o pomoc – napisał Pan Mateusz.

Zarówno Pan miał dobrą informację o tym, że należy przekazać PIT-11 dla pracownika jak i urzędu skarbowego oraz Pana kolega również miał rację, że w może wystarczyć tylko PIT-8AR.

Wszystko zależy od formy zatrudnienia oraz formy pobierania zaliczek na podatek dochodowy.

Obowiązek złożenia PIT-8AR

PIT-8AR jest deklaracją roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych. Za pomocą deklaracji PIT-8AR rozliczamy między innymi takie źródła przychodów jak:

  • wygrana w grach, konkursach i zakładach wzajemnych,
  • umowa zlecenie/o dzieło, jeżeli kwota należności określona w umowie nie przekracza wartości 200 zł,
  • świadczenia otrzymywane przez rencistów i emerytów,
  • świadczenia pieniężne otrzymywane po zwolnieniu ze służby przez funkcjonariusza mundurowego oraz żołnierza,
  • należności osób zagranicznych, wymienione w art. 29 ustawy o podatku PIT,
  • wynagrodzenia za udzielnie pomocy Policji, Straży Granicznej, organom kontroli skarbowej.

W związku z przepisami odnośnie podatku dochodowego, dla zleceniobiorców objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zakład pracy nie ma obowiązku wystawiania dodatkowo deklaracji PIT-11.

Termin złożenia deklaracji PIT-8AR

Deklarację PIT-8AR mamy obowiązek złożenia do 31 stycznia roku następującego po zakończonym roku podatkowym.

W sytuacji, gdy Pana zleceniobiorcy nie są rozliczani w wyżej wymieniony sposób, to ma Pan obowiązek wystawienia PIT-11 i wysłania go do odpowiedniego urzędu skarbowego oraz obowiązek przekazania go zleceniobiorcy w odpowiednich do tego terminach.