Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Mam pewien problem… Dorabiam sobie do etatu cykając foty okolicznościowe. Naprawdę to lubię, no i da się faktycznie tą metodą dołożyć trochę do wypłaty. Do tej pory byłem jednak przekonana, że jedynym moim obowiązkiem jest zanotowanie sobie ile zarobiłem i nieprzekroczenie kwoty wolnej od podatku. Tymczasem znajomy poinstruował mnie, że powinnam prowadzić ewidencję. To prawda? Co ona miałaby zawierać konkretnie? – pyta Pani Paulina

Działalność nierejestrowana jest ciekawą formą pozyskania środków pieniężnych do podstawowego wynagrodzenia, które osoby fizyczne otrzymują w ramach umów o pracę lub umów cywilno-prawnych. Art. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców reguluje kwestię działalności nierejestrowanej.

Ewidencja przychód w działalności nierejestrowanej

Przepisy regulujące zasady prowadzenia działalności nierejestrowanej nie określają niestety bezpośrednio sposobu dokumentowania uzyskanych przychodów z tego rodzaju działalności. Jednak, aby urzetelnić wygenerowane przychody, należałoby prowadzić taką dokumentację.

Pierwszym sposobem dokumentowania sprzedaży w działalności nierejestrowanej jest prowadzenie bezrachunkowej ewidencji sprzedaży. Powinna ona zawierać:

  • numer kolejny wpisu,
  • datę uzyskania przychodu,
  • kwotę przychodu.

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej musi być prowadzona w sposób zbroszurowany. Taka ewidencja może być prowadzona np. w Excelu lub w sklepie z artykułami biurowymi można zakupić już ewidencję w wersji zbroszurowanej.

Drugim sposobem prowadzenia ewidencji przychodów jest wystawianie rachunków/faktur sprzedaży. Faktury możemy wystawiać ręcznie lub skorzystać z darmowych programów do fakturowania oraz innych programów do edycji tekstu. Nie ma przeciwskazań do tego, żeby osoba fizyczna nie mogła wystawić rachunku.

Potwierdzenia zapłaty za sprzedane towary lub świadczone usługi

Mocnym argumentem faktycznie uzyskanego przychodu jest potwierdzenie zapłaty. Mamy możliwości otrzymania środków, m.in. w formie przelewu bankowego oraz gotówki.

W przypadku otrzymania środków przelewem bankowym, wystarczy wydrukować potwierdzenie otrzymania przelewu i będzie to dodatkowy dokument, np. pod wystawioną przez nas fakturę sprzedaży.

Otrzymując zapłatę w gotówce, również w sposób rzetelny możemy to udokumentować. W tym przypadku możemy naszemu odbiorcy wystawić tzw. KP, czyli dokument przyjęcia gotówki.

Zapraszam na nasz Poradnik Przedsiębiorcy, gdzie znajduje się zbliżony artykułu pt. „Działalność nierejestrowana a umowa o pracę”.