Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Klient, któremu w ciągu ostatnich miesięcy 3x wystawiłem fakturę, zgłosił mi dziś, że w adresie jego firmy, którym się posługuję jest literówka. Co mam teraz zrobić? Skorygować tylko na przyszłość, czy muszę też składać korektę JPK? – Pyta Pan Kamil

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą bardzo często wystawiają sami faktury, jeśli firma jest jeszcze mała. W momencie rozrostu przedsiębiorstwa, gdzie przybywa obowiązków dla właściciela, bardzo częstym sposobem jest oddelegowanie obowiązku wystawiania faktur na np. zatrudnionego pracownika. Niezależnie czy przedsiębiorca wystawia faktury, czy osoba przez niego wyznaczona, jest możliwość pomyłki w wystawionej fakturze. Czy to dane, czy wartości lub innego rodzaju pomyłki. Co prawda większość już systemów do wystawiania faktur ma możliwość zaimportowania danych przedsiębiorcy po wpisaniu jego numeru NIP lub REGON z bazy GUS. Jest to narzędzie, które eliminuje wystąpienie pomyłek z danych kontrahenta.

Co zrobić, gdy w wystawionej fakturze nabywca zobaczył błąd w swoich danych?

W przypadku wystawienia faktury z błędnymi danymi nabywcy mamy dwa wyjścia z sytuacji:

  • pierwsze – nabywca faktury wystawi notę korygującą na prawidłowe dane oraz prześle ją do naszej akceptacji,
  • drugie – możemy wystawić fakturę korygującą na dane nabywcy i wysłać ją do niego.

Błąd w danych nabywcy nie rodzi u niego problemów, np. z odliczeniem podatku VAT z faktury, nawet jeśli podpisana przez sprzedającego nota korygująca lub wystawiona faktura korygująca dotrze do nabywcy po miesiącu ujęcia jej w ewidencji VAT za okres błędnie wystawionej faktury.

Czy konieczna jest korekta JPK_VAT w przypadku błędnie ujętego adresu kontrahenta w fakturze sprzedażowej?

Zostało zadane oficjalne pytanie do Ministerstwa Finansów w tej sprawie, które brzmiało: “Czy należy złożyć korektę JPK_VAT, jeśli nie było zmiany w wartościach tylko np. danych nabywcy (innych niż NIP)?”

Padła jednoznaczna odpowiedź, ze strony Ministerstwa Finansów, która brzmiała: “W przypadku błędu w danych nabywcy (NIP) – należy złożyć korektę, w przypadku błędu w adresie nabywcy nie ma konieczności złożenia korekty.

Na podstawie uzyskanej odpowiedzi ze strony ministerstwa, oznaczałoby to, że musimy co najwyżej poprawić dane nabywcy, czy to za pomocą noty korygującej, czy faktury korygującej, ale korekty JPK_VAT za okresy, w który zostały ujęte faktury z błędnymi danymi, nie musimy korygować.