Avatar

Jak to działa?

Zastosowanie amortyzacji jednorazowej nie oznacza, że zakup środka trwałego wpisujemy bezpośrednio w koszty. Środek trwały powinien być wpisany do ewidencji środków trwałych, a w polach na rozpisanie odpisów amortyzacyjnych pojawi się tylko jeden zapis. Cała wartość początkowa zostaje wpisana jako koszt z tytułu amortyzacji w miesiącu oddania do użytkowania lub w miesiącu następnym.

Których środków trwałych to dotyczy?

Amortyzację jednorazową można zastosować do środków trwałych sklasyfikowanych w grupie 3 – 8 KŚT za wyjątkiem samochodów osobowych. Oznacza to, że amortyzacji jednorazowej nie można zastosować do budynków i budowli, czyli środków trwałych sklasyfikowanych w grupie 1 -2 KŚT.

Kiedy można zastosować amortyzację jednorazową?

Przypadek 1.: firma rozpoczyna działalność

Każdy przedsiębiorca może zastosować amortyzację jednorazową w pierwszym roku podatkowym swojej działalności. Jeżeli przedsiębiorca rozpoczął działalność w listopadzie 2014, to może skorzystać z amortyzacji jednorazowej nie później, niż w grudniu 2014. Maksymalna kwota amortyzacji jednorazowej w tym przypadku wynosi 50.000 euro na przedsiębiorcę, niezależnie od ilości środków trwałych czy ich wartości. Warto zauważyć, że początkującym przedsiębiorcom nie zawsze opłaca się korzystać z tej możliwości, szczególnie gdy w pierwszych miesiącach działalności osiągają znikome przychody.

Przypadek 2.: mały podatnik

Z amortyzacji jednorazowej przedsiębiorcy mogą korzystać również w kolejnych latach swojej działalności, o ile mają status „małego podatnika” – czyli w poprzednim roku firma nie przekroczyła wartości przychodów 1.200.000 euro. W tym przypadku maksymalna kwota amortyzacji także jest limitowana do 50.000 euro.

Przypadek 3.: środki trwałe do 3.500zł

Jeżeli wartość początkowa środka trwałego nie jest większa niż 3.500zł, również można całą tą kwotę wpisać w koszty jednorazowo jako odpis amortyzacyjny. Ten przypadek dotyczy wszystkich rodzajów środków trwałych – również samochodów osobowych, a do jego zastosowania nie jest konieczne spełnienie żadnych dodatkowych warunków.