Na Uniwersytecie Zielonogórskim odbył się V Polski Kongres Przedsiębiorczości (26-27 października). Jego organizatorem był Urząd Marszałkowski, a wykonawcą Polska Agencja Przedsiębiorczości. Firmę Streamsoft reprezentował wiceprezes, Jacek Szaferski.

Hasło przewodnie kongresu brzmiało „Państwo XXI wieku. Gospodarka oparta na wiedzy”, a na wydarzenie złożyło się w sumie 27 paneli dyskusyjnych. Traktowały one o kluczowych kwestiach związanych z rozwojem gospodarczym i naukowym, tj.: siła polskich innowacji, przemysł 4.0, polski rynek pracy, finansowy, energetyczny oraz rolny. Podczas spotkań były także omawiane zagadnienia dotyczące rozwoju i promocji samorządów, dobrych praktyk w biznesie, funduszy unijnych, rozwoju i promocji samorządów oraz ich współpracy z biznesem. Jak podkreślał organizator, istota imprezy to stworzenie platformy porozumienia i wymiany doświadczeń dla polskich przedsiębiorców, naukowców i samorządowców. Centrum tej współpracy stało się w tym roku właśnie Lubuskie.

Firma Streamsoft jest otwarta na dzielenie się doświadczeniem w środowisku biznesowym oraz naukowym. Podczas panelu „Siła polskich innowacji, synergia nauki z biznesem”, wiceprezes spółki — Jacek Szaferski podkreślał jak ważna jest współpraca biznesu z nauką w dążeniu do nowoczesności i innowacyjności firmy. Opowiadał o projektach realizowanych wspólnie przez Streamsoft i Uniwersytet Zielonogórski. Jednym z nich jest „Smart OMNICHANNEL — rozwiązanie IT dla wielokanałowego handlu”, którego głównym celem jest opracowanie i implementacja — właśnie w ramach prac B+R — nowych rozwiązań funkcjonalnych i architektonicznych w systemach ERP. Koncepcja jest dotowana w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego — Lubuskie 2020, działanie 1.1 „Badania i innowacje”.

Ponadto Jacek Szaferski podkreślił, że czynnikami decydującymi o sukcesie w branży IT są pasja i żywe zainteresowanie szybko zmieniającymi się trendami tego segmentu rynku. Podstawą działania i reagowania powinna zaś być ich nieustanna i rzetelna obserwacja oraz analiza. Taka strategia Streamsoft dała firmie pozycję lidera wśród producentów i dostawców oprogramowania klasy ERP w segmencie średnich firm w Polsce.