Współczesne firmy produkcyjne pomimo dostępności wielu różnych narzędzi informatycznych na rynku IT nadal borykają się z problemem „informatycznej czarnej dziury”, czyli braku spójnych informacji pochodzących z jednego źródła, a dotyczących przygotowania, przebiegu i kontroli procesu produkcyjnego, w którego realizację zaangażowane są różne działy w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Kadra zarządzająca w firmach produkcyjnych decyduje się na zastosowanie różnych narzędzi (informatycznych i technologicznych) i metod organizacji pracy i zarządzania w celu doskonalenia procesów produkcji i pomocniczych procesów zarządzania.

Co można doskonalić w produkcji ? Zawsze można podnosić jakość produkowanych wyrobów, zawsze można podnosić produktywność i zawsze można zmniejszać kapitałochłonność. Streamsoft, aby pomóc przedsiębiorstwom produkcyjnym w zwalczaniu takich problemów, opracował nawet wzór na doskonalenie procesów produkcji. Dyrektorzy, kierownicy produkcji zdają sobie sprawę z tego, że oczekiwania klientów szybko się zmieniają i dzisiaj bardzo ważna jest elastyczność, czyli udzielenie szybkiej odpowiedzi na zapytania klientów dotyczące czasu realizacji zamówienia. Odpowiednie metody organizacyjne oraz narzędzia informatyczne i technologiczne wpływają na elastyczność działania firmy produkcyjnej na rynku. Wszystko to ma na celu ciągłe doskonalenie działań produkcyjnych, aby lepiej reagować na oczekiwania klientów.

Od czego rozpocząć doskonalenie produkcji ? – można od zastosowania poszczególnych elementów wzoru na doskonalenie produkcji:

5d1j

Pierwszy element wzoru to zadawanie pytań Dlaczego? oraz Jak? Pytania „Dlaczego?” pozwolą nam określić możliwe przyczyny problemów. Natomiast pytanie „Jak?” ma wskazać możliwe rozwiązania i uczynić je standardem.

Drugi element wzoru to zastosowanie nowoczesnych koncepcji wspomagających zarządzanie produkcją takich jak Lean Manufacturing (Kanban, TFM- kompleksowe zarządzanie przepływem, TPM – kompleksowe zarządzanie utrzymaniem ruchu). Trzeci element wzoru, to zastosowanie systemu ERP. Zintegrowany system ERP to element podstawowy rozpoczęcia procesu doskonalenia produkcji, ponieważ on zapewnia gromadzenie danych i przetwarzanie ich w informacje wspomagające proces podejmowania decyzji o zmianach w procesach.

Specjaliści z firmy Streamsoft do doskonalenia procesów produkcyjnych oferują zintegrowany system ERP – Streamsoft Prestiż, który wyróżnia moduł do zarządzania różnymi typami produkcji w firmach produkcyjnych o różnej wielkości i różnym profilu działalności.