16 lutego, w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, odbyła się konferencja „Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 – Impuls do rozwoju”. Wydarzenie skierowane było do potencjalnych beneficjentów RPO-L2020, w tym do lubuskich przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu.

Konferencja była okazją do przedstawienia możliwości jakie daje przedsiębiorcom nowa unijna perspektywa, jak również do pokazania dobrych praktyk zastosowanych w biznesie. O tym m.in. wspominał podczas swojego wystąpienia wiceprezes Streamsoft, Jacek Szaferski, który zaprezentował projekt Streamsoft „Smart OMNICHANNEL – rozwiązanie IT dla wielokanałowego handlu”. Streamsoft uzyskał dotację na ten projekt w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, działanie 1.1 „Badania i innowacje”.

Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na rozwój Streamsoft Verto i platformy programistycznej NEXT. Celem projektu jest opracowanie i implementacja – w ramach zaplanowanych prac B+R – nowych rozwiązań funkcjonalnych oraz architektonicznych w systemach klasy ERP. Będzie to rozwiązanie IT dla wielokanałowego handlu Smart Omnichannel wraz z Platformą programistyczną Streamsoft NEXT-Web.