Nasze działania w zakresie rozwiązań dla firm produkcyjnych są zauważane i cenione nie tylko przez klientów-użytkowników, ale również przez znane ogólnopolskie wydawnictwa branżowe, które zajmują się szeroko pojętą tematyką zarządzania produkcją oraz poszukiwaniem usprawnień i sposobów automatyzacji tego procesu.

Wydawnictwo Trade Media International – organizator seminarium dla firm produkcyjnych pt. ”Systemy ERP dla przemysłu” – zaprosiło nas do wzięcia udziału w tym eventcie, w charakterze głównego Patrona. Podczas spotkania zaprezentujemy uczestnikom wykład pt. „KANBAN – japońska metoda sterowania produkcją w realiach polskich firm produkcyjnych”. Tematyka seminarium skupiona będzie wokół rozwiązań umożliwiających „odchudzanie produkcji” ze zbędnych kosztów i czynników nie tworzących wartości dodanej. Dlatego zaprezentujemy tam KANBAN – najnowsze rozwiązanie z tego zakresu, które posiada nasz system ERP – Streamsoft Prestiż.

Specjalizujemy się w zakresie rozwiązań dla firm produkcyjnych i dowodem na to jest rosnąca liczba użytkowników naszego modułu do produkcji. Popularność oferowanych rozwiązań dla firm produkcyjnych wynika nie tylko z dynamicznego rozwoju modułu do zarzadzania produkcją o nowe funkcjonalności, ale również z know-how, które wraz z tym produktem oferujemy naszym klientom. Na to know-how składają się:

  • modelowe wdrożenia produkcji – unikalna w skali kraju koncepcja informatyzacji produkcji, która o 50% skraca czas wdrożenia i zaspokaja 90% potrzeb informatycznych kadry zarządzającej produkcją w firmach z różnych branż
  • bezpłatne cykliczne konferencje organizowane przez Streamsoft pod hasłem „Informatyka w produkcji”, których celem jest zaprezentowanie najnowszych rozwiązań informatycznych usprawniających zarządzanie obszarem produkcji
  • webinaria dla firm produkcyjnych – pierwsze seminaria internetowe, dzięki którym nie trzeba wychodzić z biura, żeby zapoznać się z nowoczesnymi rozwiązaniami usprawniającymi pracę na produkcji
  • partnerstwo merytoryczne dla różnego rodzaju konferencji i seminariów przeznaczonych dla kadry zarządzającej produkcją
  • badanie zagadnień problemowych występujących w obszarze produkcji i tworzenie skutecznych i praktycznych sposobów ich rozwiązania
  • śledzenie najnowszych trendów w zarządzaniu produkcją i wprowadzenie sprawdzonych praktyk do palety funkcjonalności systemu Streamsoft Prestiż.