Kilka lat temu japońskie metody i techniki usprawniania procesów produkcji – dążące przede wszystkim do rozpoznania i eliminacji zbędnych kosztów stanowiły poniekąd pewną abstrakcję i „atrakcję” w działaniu polskich firm produkcyjnych, które je wdrożyły. Obecnie bardzo popularne jest sięganie do dobrych doświadczeń wypracowanych na bazie tych metod oraz wdrażanie ich w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Dzięki temu, że powszechna stała się wiedza na temat KANBAN, KAIZEN, 5S, Lean management, coraz więcej producentów poszukując systemu informatycznego, który będzie wspomagał zarządzanie kluczowymi procesami w firmie – ma na uwadze możliwość obsłużenia w systemie czynności związanych z realizacją wyżej wymienionych metod.

W celu zapewnienia sprawnego realizowania nowoczesnych metod i filozofii zarządzania produkcją oraz organizacją pracy, a także precyzyjnego przepływu informacji – niezbędne jest posiadanie narzędzi informatycznych, które to umożliwią. Specjaliści z firmy Streamsoft oferują klientom takie narzędzie w postaci systemu ERP Streamsoft Prestiż, który został wzbogacony o możliwość obsługi metody sterowania produkcją – KANBAN. W Streamsoft Prestiż użytkownik może m.in. definiować karty i tablice KANBAN, realizować operacje odłożenia karty na tablicę i zdjęcia karty z tablicy – zarówno z poziomu programu jak i panelu dotykowego oraz uwolnić nowe zlecenia produkcyjne na ilość wynikającą ze zdjętych kart KANBAN.

Najbliższe plany rozwoju systemu Streamsoft Prestiż będą związane z rozwojem funkcjonalności, których źródłem są oczekiwania klientów w zakresie filozofii „szczupłego” zarządzania.