Panel Pracownika to nowa aplikacja zapewniająca pracownikom wygodny dostęp do danych kadrowych online.

Umożliwia pracownikom wgląd m.in. w: warunki zatrudnienia, grafik i czas pracy, listę nieobecności, informacje o ilości urlopu, dokumenty w formie elektronicznej (odcinki płacowe, PIT-11). Zapewnia im także możliwość wystawiania wniosków do działu kadr, z akceptacją (lub bez) osoby przełożonej.

Tym samym wykorzystanie aplikacji ma wpływ na skrócenie i uproszczenie procesów akceptacyjnych w firmie oraz odciążenie pracy działów kadrowych firmy.

Panel Pracownika, działając na bazie danych systemu Streamsoft Prestiż, korzysta z danych zgromadzonych w module Kadry i Płace.

Więcej informacji o Panelu Pracownika tu: https://www.streamsoft.pl/streamsoft-prestiz/moduly/panel-pracownika/