W najnowszym numerze dwumiesięcznika Production Manager ((3)czerwiec-lipiec 2016) ukazał się artykuł autorstwa Roberta Karneckiego, Dyrektora ds. jakości wdrożeń systemów Streamsoft, na temat integracji systemu MES z systemem ERP.

Autor przedstawia najważniejsze role, jakie spełniają wspomniane systemy związane z obszarem realizacji produkcji. W artykule zadawane są bardzo istotne pytania z punktu widzenia samej integracji obydwu systemów i przekazywania informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym z realizacji produkcji.

Opisywany jest również problem związany z możliwościami systemu MES i jakie stoją przed nim wyzwania, szczególnie odnośnie wydajnej infrastruktury do akwizycji danych w czasie rzeczywistym.

Zachęcamy do sięgnięcia po najnowszy numer dwumiesięcznika dla managerów produkcji i zapoznania się z artykułem. Życzymy owocnej lektury!