Zarządzanie produkcją we współczesnych firmach koncentruje się w wielu wypadkach na trzech zasadniczych elementach:

 1. Uchwyceniu wszystkich kosztów produkcji.
 2. Dbaniu o wysoką jakość produktów przy zastosowaniu optymalnych (w domyśle niskich) nakładów.
 3. Na dotrzymaniu terminów dostaw wyrobów gotowych zamówionych przez klientów jak i kontrolowaniu terminów dostaw materiałów zamawianych u dostawców.

Koszty, jakość i terminy dostaw – to kluczowe informacje do prawidłowego zaplanowania i zrealizowania procesu produkcji. W firmie produkcyjnej rejestruje i przetwarza się całą masę różnego rodzaju danych oraz analizuje wskaźniki, które informują o produktywności, wydajności zasobów i efektywności działania. Ewentualne problemy w zakresie zarządzania produkcją są często spowodowane brakiem na czas konkretnych informacji. Informacja to dzisiaj podstawowy, najcenniejszy zasób, który uruchamia szereg innych działań. Zamówienie od klienta jest informacją do rozpoczęcia procesu planowania i przygotowania produkcji. Informacja ta wyznacza działania nie tylko dla produkcji, ale również dla innych działów: logistyki, zaopatrzenia, sprzedaży. magazynu itp. Informacja musi być spójna i musi dotrzeć do osób zainteresowanych w odpowiednim czasie. Jeśli tak nie jest, to zmniejsza się nasza przewaga konkurencyjna i zdolność spełnienia oczekiwań coraz bardziej wymagających klientów.

Takie wnioski wyciągnęliśmy po rozmowach z kierownikami i dyrektorami produkcji, którzy uczestniczyli w dotychczasowych konferencjach z cyklu „Informatyka w produkcji”. Podczas „wiosennego” cyklu konferencji zaprezentujemy w jaki sposób rozwiązywać problemy związane z planowaniem i sterowaniem produkcją, w jaki sposób eliminować muda, czyli marnotrawienie zasobów produkcyjnych, w jaki sposób podnosić efektywność procesów produkcji oraz w jaki sposób wspomagać zarządzanie wizualne na produkcji.

Uczestnikom powiemy jaki wzór można zastosować, aby ciągłe doskonalić proces produkcji i za pomocą jakich narzędzi informatycznych ten proces można przeprowadzić.

Terminy i miejsca „wiosennych” konferencji z cyklu Informatyka w produkcji:

 • 19 luty, Wrocław
 • 20 luty, Poznań
 • 21 luty, Toruń
 • 26 luty, Białystok
 • 27 luty, Warszawa
 • 28 luty, Katowice
 • 5 marca, Łódź
 • 6 marca, Olsztyn
 • 13 marca, Opole
 • 14 marca, Gdańsk
 • 19 marca, Lublin
 • 21 marca, Szczecin